Predmet: Biomehanika (12 - BMI127)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.11.2012..

Namera nastavnika je da student:- razume Biomehaniku kao razvoj, proširenje i primenu mehanike u analizi problema biosistema koji su kompleksniji i po funkciji i po formi, a u principu slabije definisani od tehničkih, a sa ciljem razumevanja normalnog stanja i poboljšanja dijagnoza i tretmana kod povreda i bolesti.
Posle ovog kursa student treba da je sposoban da: poveže znanje stečeno u kursu Mehanike sa neuniformnim, deskriptivnim materijalom koji daje biologija i formuliše model za kvantitativnu analizu biomehaničkih sistema; da rešava dobijene jednačine i da razume kako starenje, bolest i trauma utiču na promene mehaničkih funkcija izabranih sistema u ljudskom telu u odnosu na normalno stanje sa ciljem korektnog izbora potrebne intervencije.
Spoljašnje sile i njihov uticaj na ljudsko telo i njegovo kretanje u prostoru. Kretanje sistema više tela sa viskoelastičnim elementima. Matematički modeli u biomehanici. Terminologija, struktura i funkcije skeletnog, mišićnog i nervnog sistema. Unutrašnje sile u ljudskom telu i njihov uticaj na telo i njegovo kretanje. Reološka svojstva tkiva i tkiva koja se koriste u restoracijama. Veze napona i deformacija. Zakoni kretanja i bilans energije. Biomehanika kostiju, zglobova i ligamenata. Tipovi i struktura mišića kao pokretača tela. Sila pri kontrakciji mišića. Nervni sistem kao upravljački deo skeletno mišićnog sistema. Aksiome termomehanike. Metabolizam: energija, toplota, rad i snaga ljudskog tela. Specifičnosti matematičkog modeliranja i numeričkih simulacija kretanja ljudskog tela: dinamičko modeliranje zglobova u ljudskom telu sa posebnim osvrtom na koleno i vezu vrat-glava, modeli za analizu sudara sa posebnim osvrtom na biodinamički odgovor ljudskog tela u frontalnom sudaru kao i odgovor glave na udar. Primena matematičke teorije elastičnih štapova u biomehanici. Primena biomehaničkih modela u rehabilitaciji, vežbanju i sportu. Upotreba proteza za očuvanje mehaničkih funkcija u telu. Oscilacije biosistema.
Predavanja, auditorne vežbe, računske vežbe. Domaći zadaci, kao metod provere razumevanja uvedenih pojmova i upotrebe uvedenih metoda
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Aydın TözerenHuman body dynamics2000SpringerEngleski
Peter McGinnisBiomechanics of sport and exercise2005Human KineticsEngleski
Yuan-Cheng FungBiomechanics 1993SpringerEngleski
Irving HermanPhysics of human body2007SpringerEngleski
J. Wilmore, D. Costill & L. KenneyPhysiology of sport and exercise2008Human KineticsEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Spasić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Grahovac dr Nenad
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ožvat Sanja
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Okuka Aleksandar
Asistent-master

Auditorne vežbe