Predmet: Biomehanika (12 - BMI127)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.11.2012..

Namera nastavnika je da student:- razume Biomehaniku kao razvoj, proširenje i primenu mehanike u analizi problema biosistema koji su kompleksniji i po funkciji i po formi, a u principu slabije definisani od tehničkih, a sa ciljem razumevanja normalnog stanja i poboljšanja dijagnoza i tretmana kod povreda i bolesti.
Posle ovog kursa student treba da je sposoban da: poveže znanje stečeno u kursu Mehanike sa neuniformnim, deskriptivnim materijalom koji daje biologija i formuliše model za kvantitativnu analizu biomehaničkih sistema; da rešava dobijene jednačine i da razume kako starenje, bolest i trauma utiču na promene mehaničkih funkcija izabranih sistema u ljudskom telu u odnosu na normalno stanje sa ciljem korektnog izbora potrebne intervencije.
Spoljašnje sile i njihov uticaj na ljudsko telo i njegovo kretanje u prostoru. Kretanje sistema više tela sa viskoelastičnim elementima. Matematički modeli u biomehanici. Terminologija, struktura i funkcije skeletnog, mišićnog i nervnog sistema. Unutrašnje sile u ljudskom telu i njihov uticaj na telo i njegovo kretanje. Reološka svojstva tkiva i tkiva koja se koriste u restoracijama. Veze napona i deformacija. Zakoni kretanja i bilans energije. Biomehanika kostiju, zglobova i ligamenata. Tipovi i struktura mišića kao pokretača tela. Sila pri kontrakciji mišića. Nervni sistem kao upravljački deo skeletno mišićnog sistema. Aksiome termomehanike. Metabolizam: energija, toplota, rad i snaga ljudskog tela. Specifičnosti matematičkog modeliranja i numeričkih simulacija kretanja ljudskog tela: dinamičko modeliranje zglobova u ljudskom telu sa posebnim osvrtom na koleno i vezu vrat-glava, modeli za analizu sudara sa posebnim osvrtom na biodinamički odgovor ljudskog tela u frontalnom sudaru kao i odgovor glave na udar. Primena matematičke teorije elastičnih štapova u biomehanici. Primena biomehaničkih modela u rehabilitaciji, vežbanju i sportu. Upotreba proteza za očuvanje mehaničkih funkcija u telu. Oscilacije biosistema.
Predavanja, auditorne vežbe, računske vežbe. Domaći zadaci, kao metod provere razumevanja uvedenih pojmova i upotrebe uvedenih metoda
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Aydın TözerenHuman body dynamics2000SpringerEngleski
Peter McGinnisBiomechanics of sport and exercise2005Human KineticsEngleski
Yuan-Cheng FungBiomechanics 1993SpringerEngleski
Irving HermanPhysics of human body2007SpringerEngleski
J. Wilmore, D. Costill & L. KenneyPhysiology of sport and exercise2008Human KineticsEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Spasić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Grahovac dr Nenad
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ožvat Sanja
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Okuka Aleksandar
Asistent

Auditorne vežbe