Predmet: Biomehanika neprekidnih sredina (12 - BMI128)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 06.11.2012..

Namera nastavnika je da student: nauči mehaničko-matematičke modele strujanja fluida, transfera mase i toplote, interakcije fluida i čvrstog tela, veza napona i deformacija u mekim tkivima organskih sistema ljudkog tela i da modele pomenutih fenomena koristi za postavljanje i rešavanje problema u različitim medicinskim aplikacijama, kao i da dobijene diferencijalne ili integralne jednačine rešava primenom računara.
Posle ovog kursa student treba da je sposoban da izvede i reši, analitički ili numerički, osnovne jednačine mehanike kontinuuma za probleme koji opisuju ponašanje kostiju, krvi i ćelija usled mehaničkog dejstva.
Transportni procesi u biologiji. Aksiome mehanike kontinuuma. Zakoni konzervacije mase, količine kretanja, energije. Jednačine strujanja. Dvofazna strujanja. Transportni fenomeni. Kardiovaskularni sistem. Srce. Krvni sudovi. Reološka svojstva krvi. Viskoelastičnost. Poroelastičnost. Termoelastičnost. Reološka svojstva mekih tkiva kardiovaskularnog sistema. Analiza arterijskih bolesti. Blokade. Aneurizme. Geomerija respiratornog trakta, poremećaji i tretmani. Struktura i funkcija bubrega. Strujanje i transfer mase u veštačkom bubregu. Struktura i funkcija jetre. Strujanje i transfer mase u modelu jetre. Metode rešavanja parcijalnih diferencijalnih jednačina.
Predavanja, auditorne vežbe, računske vežbe. Domaći zadaci, kao metod provere razumevanja uvedenih pojmova i upotrebe različitih programskih paketa za rešavanje jednačina.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
K Athanasiou & R. Natoli Introduction to Continuum Biomechanics 2008Morgan & ClaypoolEngleski
Yuan-Cheng FungBiomechanics1993 Springer Engleski
Jay HumphreyCardiovascular solid mechanics2002SpringerEngleski
Clement KleinstreuerBiofluid dynamics2006Taylor&FrancisEngleski
J. Keener, J. Sneyd Mathematical physiology1998Springer Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Spasić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Glavardanov dr Valentin
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Grahovac dr Nenad
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Berecki Armin
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Okuka Aleksandar
Asistent

Auditorne vežbe