Predmet: Izrada i odbrana diplomskog-master rada (12 - BMIZMR)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.11.2012..

Cilj izrade i odbrane master rada je da student pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni stečenih praktičnih i teorijskih znanja iz odgovarajuće oblasti biomedicinskog inženjerstva. Osposobljavanje studenata za praćenje literature i istraživački rad.
Izradom i odbranom master rada studenti koji su završili studije treba da budu kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Diplomirani student stiče sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Diplomirani studenti su sposobni da na odgovarajući način napišu i da prezentuju rezultate svog rada. Svršeni studenti ovog nivoa studija poseduju kompetenciju za praćenje i primenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim okruženjem.
Biomedicinski inženjering. Signali, sistemi and upravljanje u biomedicinskim sistemima. Biomehanika. Primenjeno računarsko inženjerstvo. Medicinska elektronika. Medicinska primena robotike.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraOdgovarajući materijali neophodni za rešavanje konkretnih problema-
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana master radaneda50.00
Izrada master radaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!