Predmet: Uvod u signale i sisteme (17 - BMI102)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 31.10.2012..


Predmeti kojima je preduslov predmet Uvod u signale i sisteme

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Digitalna obrada biomedicinskih signaladane
Sticanje osnovnih znanja o načinu funkcionisanja komunikacionih sistema: osnovnih blokova i njihove uloge na predajnoj strani, osnovnim karakteristikama komunikacionog kanala i osnovnih blokova i njihovih karakteristika na prijemnoj strani. Student treba da stekne globalnu sliku o redosledu procesiranja u svakom od blokova i sposobnost da implementira kompletan komunikacioni lanac za najjednostavnije realizacije komunikacionih sistema u dostupnom softverkom paketu i interpretira dobijene rezultate.
Student koji uspešno savlada gradivo iz ovog predmeta biće u stanju da: - prepozna i objasni osnovne blokove komunikacionog sistema na strani predajnika i prijemnika i opiše njihove osnovne funkcije - implementira osnovne realizacije svakog od komunikacionih blokova korišćenjem odgovarajućeg dostupnog softverskog paketa i podešava njihove osnovne parametre.
- Pojam informacije, pojam i uloga signala, vrste i podela signala, analiza signala. Digitalizacija signala i prenos digitalnog signala. Signali u osnovnom opsegu i modulisani signali, snaga signala, spektar signala, spektralna efikasnost. - Uvod u način funkcionisanja dostupnih softverskih paketa . Osnovni koncepti u programiranju: skript fajlovi, funkcije, vektori i matrice, korisne ugrađene funkcije. - Generisanje signala u softverskim paketima. Intuitivni uvod u komunikacione kanale, prenosni medijumi: žični i bežični prenos, šum u kanalu, osnovni modeli kanala: kanal sa gausovim šumom, odnos signal šum u kanalu. Napredniji modeli komunikacionih kanala i njihovi parametri. Generisanje modela kanala u softverskim paketima. Osnovni model komunikacionog sistema. - Opis i redosled pojedinih blokova na predajnoj i prijemnoj strani. Implementacija bazičnog modela komunikacionog sistema u dostupnom softverskom paketu. Postupci izračunavanja verovatnoće greške u prenosu, bitske verovatnoće greške i verovatnoće greške poruke kroz simulacione eksperimente. Osnovni principi simulacije kompletnog komunikacionog sistema. Primeri implementacije osnovnih komunikacionih sistema u dostupnom softverskom paketu. Izvođenje simulacionih eksperimenata i prikaz u dostupnom softverskom paketu.
Predavanja, auditorne i računarske vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Željen TrpovskiKomunikacioni sistemi2016FTN, skriptaSrpski jezik
Proakis, J.G., Salehi, M., Bauch, G.Contemporary Communication Systems Using MATLAB and Simulink, 2nd ed.2004Thomson brooks/cole, BelmontEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Petković dr Milica
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Šobot Srđan
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Suzić Siniša
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Suzić Siniša
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stanojev Vuk
Asistent

Računarske vežbe