Predmet: Projektovanje tehnoloških procesa (17 - P308)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTehnološki procesi, tehnoekonomska optimizacija i virtualno projektovanje
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.1975..

Osposobljavanje studenata za rešavanje zadataka projektovanja tehnoloških procesa izrade i montaže proizvoda.
Stečena znanja omogućuju primenu savremenih prilaza u projektovanju kvalitetnih tehnoloških procesa izrade i montaže proizvoda, kao i unapređenje postojećih tehnoloških procesa izrade i montaže proizvoda.
Uvod u projektovanje tehnoloških procesa. Tehnička priprema proizvodnje. Tehnološka priprema proizvodnje. Proizvod kao objekat proizvodnje. Tehnička i tehnološka dokumentacija. Tehnološki proces obrade i montaže. Tehnološka baza podataka. Analiza tehnologičnosti proizvoda. Pripremci. Dodaci za obradu. Tačnost obrade i montaže. Optimizacija tehnoloških procesa. Mogućnosti povećanja kvaliteta tehnoloških procesa. Sistemi i metode projektovanja tehnoloških procesa. Tehnološke podloge za razvoj i primenu AFTs. Racionalizacija projektovanja tehnoloških procesa za AFTs. Automatizacija projektovanja tehnoloških procesa obrade. Osnove CAPP sistema. Projektovanje tehnoloških procesa montaže.
Nastava se izvodi u vidu predavanja, auditornih, laboratorijskih i računarskih vežbi, konsultacija i poseta preduzećima. U okviru predavanja izlaže se teorijski deo gradiva sa karakteristim primerima iz prakse. U okviru auditornih vežbi rade se zadaci i odgovarajući grafički radovi. Na laboratorijskim vežbama praktično se primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi. U cilju proširenja praktičnih znanja vrše se posete odgovarajućim preduzećima. U okviru računarskih vežbi vrši se obučavanje studenata u primeni informacionih tehnologija iz posmatrane nastavne oblasti. Pored toga redovno se održavaju konsultacije u cilju približavanja nastavnog gradiva, kao i izrade grafičkih radova. Kolokvijumi su pismeni i odnose se na teorijski deo gradiva. Ispit je pismeni u okviru koga se rade odgovarajući zadaci.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Todić, V.Projektovanje tehnoloških procesa2004Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Todić, V., Banjac, D.Projektovanje i optimizacija tehnoloških procesa obrade1993Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Babić, B.Projektovanje tehnoloških procesa1999Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Scallan, P.Process planning: The Design/Manufacture Interface2003MA: Butterworth-Hienemann, BostonEngleski
Tlusty, G.Manufacturing processes and equipment2000Prentice Hall, New JerseyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumneda20.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milošević dr Mijodrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Dejan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Zagoričnik Marko
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Božić Dejan
Asistent

Laboratorijske vežbe