Predmet: Biomehanika (17 - BMI127)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.11.2012..

Razumeti biomehaniku kao razvoj, proširenje i primenu mehanike u analizi problema biosistema koji su kompleksniji i po funkciji i po formi, a u principu slabije definisani od tehničkih, a sa ciljem razumevanja normalnog i patološkog stanja te poboljšanja dijagnoza i tretmana kod povreda i bolesti; naučiti osnovne principe i metode analitičke mehanike primenljive na biosisteme; razviti sposobnosti i veštine aktivne primene savremenog matematičkog aparata i informacionih tehologija u oblasti rešavanja problema.
Sposobnost povezivanja znanja stečenog u kursu Mehanike sa neuniformnim, deskriptivnim materijalom koji daju biologija i medicina te da formuliše model za kvantitativnu analizu biomehaničkih sistema, koji imaju konačan broj stepeni slobode kretanja; veština rešavanja dobijenih jednačina i razumevanje kako starenje, bolest i trauma utiču na promene mehaničkih funkcija izabranih sistema u ljudskom telu u odnosu na normalno stanje sa ciljem korektnog izbora potrebne intervencije.
Razlika izmedju tehničkih i živih sistema. Multifunkcionalnost elemenata u ljudskom telu. Ljudsko telo kao sistem sa konačnim brojem stepeni slobode pri kretanju u 3D prostoru. Diferencijalni varijacioni principi. Generalisane koordinate i brzine. Lagranževe jednačine druge vrste za holonomne i neholonomne sisteme. Hamiltonove kanonske jednačine. Kejnove jednačine. Kvazikoordinate. Gibs-Apelove jednačine. Energija ubrzanja. Integralni varijacioni princip Hamiltona. Primena frakcionog računa u biomehanici. Reološka svojstva ljudskog tkiva i tkiva koja se koriste u restoracijama funkcija ljudskog tela. Identifikacija parametara modela reoloških tkiva i biomaterijala. Sudar i oscilacije biosistema. Modeli sila pri kontrakciji mišića kao modeli unutrašnjih sila koje vrše rad na osnovu energije dobijene iz biohemijskih procesa. Dinamički model srednjeg uha i disipacija energije u osikularnom lancu. Specifičnosti matematičkog modeliranja i numeričkih simulacija kretanja ljudskog tela: dinamičko modeliranje zglobova u ljudskom telu sa posebnim osvrtom na koleno i vezu vrat-glava. Modeli suvog i viskoznog trenja u biomehanici. Modeli za analizu sudara sa posebnim osvrtom na biodinamički odgovor ljudskog tela u frontalnom sudaru, odgovor glave na udar, primena metoda Laplasovih transformacija. Primeri matematičkih modela u rehabilitaciji, vežbanju i sportu. Upotreba proteza za očuvanje mehaničkih funkcija u telu. Primena Pontrjaginovog principa maksimuma u dizajniranju proteza. Elementi statike čvrstog tela i deformacije elemenata koštanog sistema. Primena matematičke teorije elastičnih štapova i metoda konačnih elementa u biomehanici.
Predavanja, auditorne vežbe, računske vežbe kroz primenu Mathematica i Mathcad alata. Domaći zadaci, kao metod provere razumevanja uvedenih pojmova i upotrebe uvedenih metoda.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Aydın TözerenHuman body dynamics2000SpringerEngleski
Peter McGinnisBiomechanics of sport and exercise2005Human KineticsEngleski
Yuan-Cheng FungBiomechanics1993SpringerEngleski
Irving HermanPhysics of human body2007SpringerEngleski
J. Wilmore, D. Costill & L. KenneyPhysiology of sport and exercise2008Human KineticsEngleski
Simić, S.Analitička mehanika2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Meščerski, I.Zbirka zadataka iz teorijske mehanike2000Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Rusov, L.Mehanika. Deo 3, Dinamika1990Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Spasić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Žigić dr Miodrag
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rehlicki-Lukešević Lidija
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Balać Sonja
Asistent

Auditorne vežbe