Predmet: Metodologije razvoja softvera (17 - SE0017)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.10.2012..

Upoznavanje studenata sa životnim ciklusom softverskog proizvoda i različitim metodologijama, standardima i alatima koji podržavaju životni ciklus softverskog proizvoda u celini ili u nekoj od njegovih faza
Nakon uspešno završenog kursa student je upoznat sa različitim metodologijama za razvoj softvera, kao i standardima i alatima koji ih podržavaju. Po završetku kursa, student je sposoban da odabere i aktivno primeni optimalnu metodologiju i alate za konkretni softverski projekat, kao da obrazloži svoj izbor.
Životni ciklus softverskog proizvoda; faze životnog ciklusa; značaj primene metodologija za razvoj softvera; istorijat razvoja metodologija; modeli razvoja softvera; modeli bazirani na vodopadu; iterativni i inkrementalni modeli; Bemov spiralni model; modeli bazirani na prototipovima; agilne metodologije (SCRUM, Scaled Agile Framework - SAF, ekstremno programiranje, Feature Driven Development - FDD , Dynamic Systems Development Method – DSDM, Kristal, Adaptivni razvoj softvera - ASD, Test Driven Development - TDD); automatizovan razvoj softvera; savremeni alati za planiranje, projektovanje, konstrukciju i dokumentovanje; alati za podršku timskog rada i praćenja napretka projekta.
Predavanja, računarske vežbe i konsultacije. Praktični deo projekta se radi timski, u okviru projekta koji treba da ilustruje korišćenje izabrane metodologije i alata. Ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha projekta i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kenneth S. RubinEssential Scrum: A Practical Guide To the Most Popular Agile Process2012Addison-WesleyEngleski
Craig LarmanAgile and Iterative Development: A Manager’s Guide2004Addison-Wesley ProfessionalEngleski
Scott AmblerAgile Modeling: Effective Practices for Extreme Programming and the Unified Process2002John Wiley & SonsEngleski
DeMarco, D.B.Agile User Experience Design2013ElsevierEngleski
Babar, M.A., Brown, A.W., Mistrik, I.Agile Software Architecture2014ElsevierEngleski
Douglass, B.P.Agile Systems Engineering2016ElsevierEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milosavljević dr Gordana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Sladić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Inđić Vladimir

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Marković Petar
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe