Predmet: Metodologije razvoja softvera (17 - SE0017)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.10.2012..

Upoznavanje studenata sa životnim ciklusom softverskog proizvoda i različitim metodologijama, standardima i alatima koji podržavaju životni ciklus softverskog proizvoda u celini ili u nekoj od njegovih faza
Nakon uspešno završenog kursa student je upoznat sa različitim metodologijama za razvoj softvera, kao i standardima i alatima koji ih podržavaju. Po završetku kursa, student je sposoban da odabere i aktivno primeni optimalnu metodologiju i alate za konkretni softverski projekat, kao da obrazloži svoj izbor.
Životni ciklus softverskog proizvoda; faze životnog ciklusa; značaj primene metodologija za razvoj softvera; istorijat razvoja metodologija; modeli razvoja softvera; modeli bazirani na vodopadu; iterativni i inkrementalni modeli; Bemov spiralni model; modeli bazirani na prototipovima; agilne metodologije (SCRUM, Scaled Agile Framework - SAF, ekstremno programiranje, Feature Driven Development - FDD , Dynamic Systems Development Method – DSDM, Kristal, Adaptivni razvoj softvera - ASD, Test Driven Development - TDD); automatizovan razvoj softvera; savremeni alati za planiranje, projektovanje, konstrukciju i dokumentovanje; alati za podršku timskog rada i praćenja napretka projekta.
Predavanja, računarske vežbe i konsultacije. Praktični deo projekta se radi timski, u okviru projekta koji treba da ilustruje korišćenje izabrane metodologije i alata. Ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha projekta i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kenneth S. RubinEssential Scrum: A Practical Guide To the Most Popular Agile Process2012Addison-WesleyEngleski
Craig LarmanAgile and Iterative Development: A Manager’s Guide2004Addison-Wesley ProfessionalEngleski
Scott AmblerAgile Modeling: Effective Practices for Extreme Programming and the Unified Process2002John Wiley & SonsEngleski
DeMarco, D.B.Agile User Experience Design2013ElsevierEngleski
Babar, M.A., Brown, A.W., Mistrik, I.Agile Software Architecture2014ElsevierEngleski
Douglass, B.P.Agile Systems Engineering2016ElsevierEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milosavljević dr Gordana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Sladić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Marković Petar
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mandić Nikola
Asistent

Računarske vežbe