Predmet: Studijsko istraživački rad na teorijskim osnovama - master rad (12 - S1M01)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških; naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranih područja. U okviru ovog dela master rada student izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedeih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i inženjerskom praksom u njihovom rešavanju. Cilj aktivnosti studenata u okviru ovog dela istraživanja ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanje kompleksnih problema i zadataka i prepoznavanje mogućnosti za primenu prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata za samostalnu primenu prethodno stečenih znanja iz različitih područja koja su prethodno izučavali, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistemskoj analizi u cilju izvođenja zaključaka o mogućim pravcim,a njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literatute, studenti proširuju znanja iz izabranog područja i proučavaju različite metode i radove koji se odnose na slučnu problematiku. Na taj način, kod studenta se razvija sposobnost da sprovodi analize i identifikuje probleme u okviru zadate teme. Praktičnom primenom stečenih znanja iz različitih oblasti kod studentata se razvija sposobnost da sagledaju mesto i ulogu inženjera u izabranom području, potrebu za saradnjom sa drugim strukama i timskim radom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!