O studijskom programu


30.05.2014. - 08:49 

Studijski program „Merenje i regulacija“ je organizovan kao moderan i dinamičan studijski program, usaglašen i sa standardnim aktuelnim tehnologijama elektrotehnike i računarstva i sa najsavremenijim tehnologijama elektrotehnike i računarstva, i koncipiran tako da studenti kroz praktične predmete utvrđuju gradivo stečeno na stručnim predmetima.

Razvoj elektrotehnike i računarstva je omogućio veliki napredak ljudskog poslovanja i kvaliteta života, najvećim delom zato što su elektrotehnika i računarstvo na revolucionaran način doneli automatizovano merenje (nadzor/praćenje) i automatizovanu regulaciju (upravljanje) procesima u industriji i drugim granama privrede (energetici, poljoprivredi, saobraćaju, zaštiti životne sredine itd.).

Bez mernih i merno-regulacionih uređaja, bez automatizovanih mernih i nadzorno-upravljačkih sistema, danas je nemoguće zamisliti naftnu industriju, elektroenergetske sisteme, industriju hrane i pića, savremenu poljoprivredu i stočarstvo, industriju lekova, automobilsku industriju, saobraćajne sisteme, savremene građevinske objekte, sisteme za bezbednost, sisteme za zaštitu životne sredine, savremenu medicinu itd.; kraće rečeno – nemoguće je zamisliti savremeni svet.

Zbog toga, na ovom studijskom programu se školuju inženjeri elektrotehnike i računarstva koji poseduju znanja i veštine potrebne za rad u preduzećima i centrima koji se bave projektovanjem, razvojem, održavanjem i/ili primenom uređaja i sistema u širokoj oblasti koja obuhvata merenje i regulaciju u industriji i ostalim granama privrede, od najnižeg do najvišeg nivoa - od razvoja mernih i merno-regulacionih uređaja do razvoja i implementacije složenih sistema za daljinski nadzor i upravljanje procesima.

Studijski program „Merenje i regulacija“ poseban naglasak stavlja na praktična znanja i pripremu studenta da se odmah po završetku školovanja može uključiti u radni proces. Kvalitetno znanje i veštine iz opšte-obrazovnih i stručnih predmeta iz oblasti elektrotehnike i računarstva pruža mogućnost daljeg usavršavanja za studente koji planiraju nastavak školovanja.

Ovaj studijski program podrazumeva i veliki broj izbornih predmeta. Svaki student može, u konsultaciji sa savetnikom za studije, kog dobija prilikom upisa, da izabere predmete/oblasti koje će učiti, i na taj način usmerava svoje školovanje prema sopstvenim oblastima interesovanja. Studenti se preko izbornih predmeta opredeljuju za predmete koji se baziraju na razvoju i primeni hardvera, i/ili razvoju i primeni softvera, koji su specifični za njegovu oblast interesovanja, i imaju mogućnost da kombinuju ove predmete u cilju sticanja šire osnove znanja iz elektrotehnike i računarstva. Projektantski predmeti studentima daju sistemski pogled na projektovanje ili primenu sistema merenja i regulacije u industriji i ostalim privrednim sistemima.

Zbog potrebe da inženjeri elektrotehnike i računarstva u savremenoj privredi budu upoznati sa standardima i sistemima kvaliteta u industriji i ostalim granama privrede, kao i osposobljeni za stručnu komunikaciju sa inženjerima ne-elektičarske struke (tehnologije, mašinstva, saobraćaja, itd.) i ostalim strukama, ovaj studijski program uključuje i predmete iz oblasti standardizacije, kvaliteta i inženjerskih komunikacija.

Prvi stepen studija - osnovne akademske studije traju 4 godine (240 ESPB), a izrada diplomskog rada predviđena je u osmom semestru.

Nakon završenih osnovnih akademskih studija stiče se zvanje „Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva“. Studenti sa ovom diplomom su osposobljeni da se uključe u proizvodne procese u industriji i ostalim privrednim sistemima, počev od laboratorija za kontrolu proizvoda, preko upravljanja, razvoja i unapređenja industrijskih procesa do vođenja manjih i većih projekata.

Drugi stepen studija - master akademske studije traju jednu godinu (60 ESPB), u okviru koje studenti rade master rad.

Nakon završenih master studija stiče se zvanje „Master inženjer elektrotehnike i računarstva“. Master inženjeri koji završe ovaj studijski program, osim sticanja naprednih znanja iz struke, stiču i osnovna znanja iz oblasti upravljanja preduzećem, i posebno proširena znanja iz oblasti projektovanja složenih sistema. Na taj način, pored bolje pripremljenosti za inženjerske poslove u industriji, master inženjeri stiču i dobru osnovu za nastavak školovanja.

Master inženjeri, koji žele da nastave školovanje, mogu da se upišu na jedan od studijskih programa doktorskih studija iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Savremeni procesi u industriji i ostalim privrednim sistemima, u većini slučajeva, teško da se mogu zamisliti bez manje ili veće automatizacije procesa, uvođenjem merno-regulacione opreme i njenim povezivanjem u složene merno-regulacione sisteme. Sistemi kvaliteta, koje sve veći broj preduzeća uvode, imaju za cilj i što manji uticaj ljudskog faktora na kvalitet proizvoda, što se ostvaruje i tako što se procesi u najvećoj mogućoj meri automatizuju.

Studijski program Merenje i regulacija okrenut je ka sticanju praktičnih znanja. Inženjeri elektrotehnike i računarstva, koji završe studije na ovom programu, su osposobljeni da se bez pripravničkog staža uključe u procese velikog broja preduzeća iz različitih oblasti privrede, koja imaju ili žele da implementiraju merno-regulacione (nadzorno-upravljačke) sisteme. Istovremeno, inženjeri mogu da se zaposle i u preduzećima koja se bave razvojem hardvera i softvera u oblasti merno-regulacione tehnike, kao i u preduzećima koja se bave razvojem i implementacijom sistema za daljinski nadzor i upravljanje.