O studijskom programu


29.05.2014. - 12:14 

Studijski program osnovnih akademskih studija Industrijskog inženjerstva je prvi ovakav studijski program na Univerzitetima u Srbiji. Studijski program Industrijskog inženjerstva se izučava u okviru naučno-obrazovnog polja „Tehničko-tehnološke nauke“, naučnoj oblasti „Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment“.

Za realizaciju ovih studijskih programa matičan je Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Industrijsko inženjerstvo se bavi predmetima rada (proizvodima), sredstvima rada (tehnologijama) i ljudima (ljudski resursi) i povezuje proizvodne, energetske i informacione tehnologije, organizacione strukture i upravljačke postupke.

Studenti koji završe osnovne akademske studije Industrijskog inženjerstva su osposobljeni da prepoznaju, pronalaze i rešavaju probleme u procesima rada u materijalnoj i nematerijalnoj proizvodnji u svim područjima ljudske delatnosti, kao i u sistemima u kojima se ti procesi odvijaju. Znanje i ove oblasti objedinjuje različite inženjerske discipline i poslovne aktivnosti unutar određenog sistema (proizvodnog ili uslužnog) u jednu celinu.

Industrijsko inženjerstvo u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse. Program treba da omogući studentima da u dovoljnoj meri razumeju osnovne principe iz različitih oblasti tehnike, steknu neophodna teoretska znanja kao i da ovladaju konkretnim stručnim znanjima za projektovanje, upravljanje i održavanje savremenih proizvodnih i uslužnih sistema.

Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva je most između ciljeva menadžmenta i aktivnosti koje treba izvršiti da bi se ti ciljevi postigli.

Studije  „Industrijskog inženjerstva“ su zastupljene na sva četiri stepena akademskih studija - osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim i doktorskim akademskim studijama. Pored navedenih, studije „Industrijskog inženjerstva“ organizuju se i kao specijalističke strukovne studije.

Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak koji poseduje dovoljno potrebnog znanja iz osnovnih inženjerskih disciplina (matematika, mehanika, ...), iz mašinstva, elektrotehnike, proizvodnih tehnologija, upravljanja sistemima, programiranja i primene savremenih informacionih tehnologija, ali i iz grupe ekonomskih, preduzetničkih i menadžerskih predmeta.

Studijski program je usaglašen sa savremenim svetskim naučnim tokovima i stanjem struke, a uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama. Studijski program Industrijsko inženjerstvo koncipiran na dati način je celovit i sveobuhvatan i pruža studentima najnovija naučna i stručna znanja iz ove oblasti.

Master akademske studije „Industrijsko inženjerstvo“ traju jednu godinu (dva semestra), čijim završetkom studenti stiču 60 ESPB. Studije se završavaju izradom i odbranom master rada, a predstavljaju nastavak odgovarajućih osnovnih akademskih studija.

Akademski naziv koji se stiče je „Master inženjer industrijskog inženjerstva“. Ishod procesa učenja je osposobljenost za optimizaciju procesa proizvodnje i pružanja usluga. U suštini, kompetencije master inženjera industrijskog inženjerstva omogućavaju istraživanje, otkrivanje i rešavanje problema i kompleksnih procesa i zadataka u sistemu, kombinovanjem osnovnih prirodnih, tehničkih i socio-ekonomskih aspekata znanja, koje se stiče tokom studija. Master inženjer industrijskog inženjerstva integriše ljudske, informacione, materijalne, novčane i tehnološke resurse u cilju optimalne proizvodnje robe ili davanja usluga. Ovaj studijski program stvara inženjera sposobnog da rešava probleme nastale kao posledica komplikovanih i neizvesnih interakcija koje dovode do opadanja performansi sistema.

Nastava je organizovana oko četiri stručne oblasti:

• Projektovanje, organizacija i upravljanje sistemima (odnosi se na projektovanje, organizaciju upravljanje i optimizaciju proizvodnih i uslužnih sistema);

• Automatizacija (akcenat se stavlja projektovanje, razvoj i primenu automatizacije u proizvodnim i uslužim preduzećima);

• Informaciono upravljački i komunikacioni sistemi (naglasak je na informacionoj i komunikacionoj podršci u savremenim preduzećima);

• Kvalitet i logistika (naglasak stavlja na procese koji obezbeđuju kvalitet proizvodnje i usluga kao i odgovarajuću logističku podršku).

Pored osnovnog akademskog naziva „Master inženjer industrijskog inženjerstva”, u dodatku diplome naglašava se odgovarajuća stručna oblast koja je rezultata izboraodgovarajuće grupe predmeta..

Doktorske akademske studije realizuju se integrisano sa inženjerskim menadžmentom i naziv tog studijskog programa je „Industrijsko inženjerstvo / Inženjerski menadžment“. Akademski naziv koji se stiče je „Doktor tehničkih nauka u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta“. Studije traju tri godine (šest semestara), čijim završetkom studenti stiču 180 ESPB. Studije se završavaju izradom i odbranom doktorske disertacije, a predstavljaju nastavak odgovarajućih master akademskih studija.

Specijalističke akademske studije „Industrijsko inženjerstvo“ se realizuju paralelno sa doktorskim studijama, traju dve godine tokom koje student stiče 120 ESPB i naziv „Specijalista inženjer industrijskog inženjerstva“. Ove studije upisuju master inženjeri sa minimalno stečenih 300 ESPB u prethodnom akademskom obrazovanju.

Specijalističke strukovne studije se realizuju iz svih studijskih grupa na studijskom programu „Industrijsko inženjerstvo“, traju jednu godinu tokom koje student stiče 60 ESPB. Upisuju se sa minimalno stečenih 180 ESPB u prethodnom strukovnom ili akademskom obrazovanju. Naziv koji se stiče je „Specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva“.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Studenti koji završe studije su osposobljeni za primenu znanja širokog spektra. Mogu da planiraju procese rada proizvodnih i uslužnih sistema, projektuju tehnološke, proizvodne i uslužne sisteme, organizuju i upravljaju proizvodnjom i poslovnim procesima. Takođe, ovladava se najsavremenijim znanjima iz područja informacionih tehnologija, automatizacije, sistema kvaliteta, održavanja i logistike kao sastavnih elemenata proizvodnih i uslužnih sistema, a planom studijskog programa je uspostavljena korelacija između navedenih znanja, što pruža fleksibilnost u izboru zanimanja. Osposobljeni su za optimizaciju poslovnih aktivnosti u smislu efikasnosti i ekonomičnosti sistema u sferi proizvodnje materijalnih (procesnih i hardverskih proizvoda) i nematerijalnih proizvoda (softvera i usluga). Diplomirani inženjeri industrijskog inženjerstva mogu da rade u proizvodnim i uslužnim preduzećima, javnim preduzećima, obrazovnim institucijama, malim i srednjim preduzećima, itd. Poseduju kompetencije, koje im omogućavaju izvršavanje radnih zadataka unutar poslovnih procesa na različitim nivoima i sa različitim stepenom odgovornosti.