Predmet: Mehanika (12 - BMI96)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.11.2012..

Namera nastavnika je da student: nauči osnovne pojmove i definicije Mehanike kao nauke o silama, kretanju i deformacijama tela pod dejstvom sila; da razume upotrebu tih pojmova u kontekstu učenja da se problem postavi i da se problem reši; da razvije sposobnost prepoznavanja problema mehanike u kontekstu realnih problema u smislu identifikacije, formulacije (modela) i mogućeg rešavanja; da upozna računarske alate za numeričko i analitičko određivanje atributa mehničkih sistema; da upozna osnovne principe inženjerskog rasuđivanja i donošenja odluka sa posebnim osvrtom na redukciju od mogućih na najvažnija svojstva procesa koji se razmatra.
Posle ovog kursa student treba da je sposoban da: prepoznaje različita kretanja realnih sistema i efekte različitih dejstava (sila i spregova sila); da analizira gubitke i bilans energije; da primeni stečeno znanje u analizi kretanja konkretnih mehaničkih sistema; da komunicira sa drugim inženjerima i radi u timu; da poveže i primeni stečeno znanje u inženjerskim disciplinama koje u svoj alat uključuju mehaniku; da samostalno vežba, marljivo radi i kreativno razmišlja, da demonstrira razumevanje i veštinu kao i da naučeno upotrebi za dizajn novih rešenja inženjerskih problema.
Objekti proučavanja i njihova osnovna pomeranja. Sila. Moment sile za tačku (i osu) spreg sila. Sistemi sila i spregova sila. Fundamentalna pitanja u Mehanici: kako, zašto, koliko, kada? Osnovni atributi kretanja tačke. Globalna i lokalna svojstva kretanja krutog tela. Matrični način zadavanja kretanja. Teorema Ojlera. Složeno kretanje tačke. Teorema Koriolisa. Aksiome dinamike. Količina kretanja, moment kolicine kretanja za izabranu tačku, kinetička energija materijalne tačke i teoreme o njihovim promenama. Osnovne teoreme dinamike sistema. Ekvivalentni sistemi sila. Njutn-Ojlerove jednačine. Keningova teorema. Opšti slučaj kretanja krutog tela. Poasonova teorema. Invarijante sistema sila. Uslovi ravnoteže za jedno i više tela. Spoljašnje i unutrašnje sile. Pojam čvrstog tela. Napon. Analiza deformacija. Uslovi kompatibilnosti. Konstitutivne jednačine.
Deduktivni metod. Na predavanjima se uradi jedan deo primera, preostali se rade na vežbama ali i samostalno kod kuće kroz domaće zadatke primenom računara. Pored redovnih, održavaju se i predispitne konsultacije. Primeri uvek počinju od jednostavnijih zadataka a završavaju se sa konkretnim inženjerskim primenama, npr. kolenasto vratilo, kuglični ležaj, univerzalni (Kardanov) zglob, disk na hrapavoj ravni, slobodne, prinudne i prigušene oscilacije sa jednim i dva stepena slobode, dinamički amortizer, dinamičko uravnoteženje rotora. U okviru primera proučavaju se i različiti modeli trenja, elementi teorije sudara: distribucijski model sudara krutog tela, aproksimativni modeli - teorije Hercovog tipa, Njutn- Ojlerove jednačine za sudar, bilans energije pri sudaru, Penleveov paradoks, opterećenje i deformacije linijskih nosača.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
AP MarkeevTeorijska mehanika1999Nauka MoskvaRuski jezik
YC FungA first course in continuum mechanics1994Prentice Hall Srpski jezik
H Josephs and RL Houston Dynamics of mechanical systems2002CRC Press Boca RatonSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Spasić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Novaković dr Branislava
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ožvat Sanja
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Okuka Aleksandar
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mirković Obrad

Auditorne vežbe