O studijskom programu


29.05.2014. - 13:03 

Mašine i uređaji su neizostavan i važan deo savremenog sveta i ovaj program namenjen je onima koji će taj deo sveta proširiti i osavremeniti.

Sve mašine koje koristimo, a koje su dovele do civilizacijskog nivoa i blagodeti koje uživamo, neko je konstruisao. Departman nudi modernu sadašnju viziju konstrukterstva koja pored baznih mašinskih disciplina počiva i na interdisciplinarnom korišćenju znanja iz informatike, računarske tehnike, primenjene elektrotehnike i elektronike, ali i sistemskom prilazu problemima i nihovom rešavanju, kao što je to u visokorazvijenim zemljama.
Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo obrazuje akademske profile kadrova za razvoj, projektovanje, konstruisanje, eksploataciju, održavanje i zaštitu pri radu mašina i opreme iz oblasti transportne tehnike i logistike, poljoprivredne i prehrambene tehnike, motora i motornih vozila.

Studije na Departmanu za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu su podeljene na tri stepena:

Prvi stepen studija – osnovne akademske studije, traje četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB, uključujući i diplomski rad. Završetkom studija stiče se zvanje: Diplomirani inženjer mašinstva.

Nastava na osnovnim studijama je grupisana u tri smera:

   Mašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistika
   Poljoprivredno i prehrambeno mašinstvo
   Automobilsko inženjerstvo

Drugi stepen studija – master akademske studije, traje jednu godinu (dva semestra) i predstavlja nastavak osnovnih akademskih studija, sa obavezom sticanja dodatnih 60 ESPB, tako da završetkom drugog stepena student stiče ukupno 300 ESPB i zvanje: Master inženjer mašinstva.
Nastava na Master studijama je grupisana u tri smera:

   Mašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistika
   Poljoprivredno i prehrambeno mašinstvo
   Automobilsko inženjerstvo

sa nizom izbornih predmeta koji studenta pripremaju za direktno uključivanje u željenu granu privredne aktivnosti u zemlji ili inostranstvu.

Treći stepen studija – doktorske studije, traju tri godine (šest semestara) i predstavljaju nastavak master studija (vrede 180 ESPB). Doktorske studije se izvode na studijskom programu MAŠINSTVO u kojem je zastupljena oblast mehanizacije i konstrukcionog mašinstva.

Na programu mehanizacija i konstrukciono mašinstvo studenti stiču savremena znanja iz opšteg mašinstva, uče da projektuju, konstruišu, ispituju i održavaju mašine i postrojenja. Njima se nude znanja i savremena vizija konstrukterstva zasnovanom na opštem mašinstvu, kao i na interdisciplinarnom korišćenju znanja iz informatike, računarske tehnike, primenjene elektrotehnike i elektronike.
Tokom prve i druge godine studija stiču se opšta teorijska znanja potrebna za uspešno savladavanje gradiva iz oblasti projektovanja i konstruisanja mašina. U trećoj godini stiču se stručna i praktična znanja iz projektovanja, konstruisanja, eksploatacije i održavanja mašina i opreme za oblast transportne tehnike i logistike, poljoprivredne i prehrambene tehnike, motora i motornih vozila.
MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Studenti se kvalifikuju za rad u preduzećima za projektovanje, inženjering i konsalting, razvojnim službama proizvodnih organizacija, privatnim konsultantskim, prometnim i proizvodnim preduzećima:

•    industriji
•    poljoprivredi
•    javnim službama
•    uslužnim delatnostima
•    malim i srednjim preduzećima
•    sopstvenom preduzeću
•    istraživačkim i razvojnim institutima
•    trgovačkim preduzećima
•    predstavništvima
•    osiguranju,

i mogu se zapošljavati na različitim poslovima kao:
•    rukovodilac razvoja
•    istraživač
•    projektant
•    konstruktor, inspektor, ekspert
•    inženjer za kapitalni razvoj
•    inženjer održavanja