Prvo izdanje zbirke


26.03.2014. - 12:48
Izašlo je prvo izdanje zbirke "Programabilni logički kontroleri i komunikacioni protokoli u elektroenergetici - primeri sa rešenjima", Edicija tehničke nauke- udžbenici, broj 439