Predmet: Biomehanika neprekidnih sredina (17 - BMI128)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehanika deformabilnog tela
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 06.11.2012..

Naučiti mehaničko-matematičke modele strujanja fluida, transfera mase i toplote, interakcije fluida i čvrstog tela, veza napona i deformacija u mekim tkivima organskih sistema ljudskog tela i da modele pomenutih fenomena koristi za postavljanje i rešavanje problema u različitim medicinskim aplikacijama, kao i da dobijene diferencijalne ili integralne jednačine rešava primenom računara.
Sposobnost da izvede i dobije analitička ili približna rešenja problema mehanike kontinuuma u primeni na strujanje krvi i ponašanje ćelija krvi usled mehaničkih dejstava u fiziološkim i patofiziološkim uslovima.
Fluidnost krvi i vazduha kao osnovna premisa biologije živih sistema. Uloga krvi i vazduha u transportnim procesima biologije. Krvni sud kao čvrsto telo. Aksiome mehanike kontinuuma. Analiza napona i deformacija u čvrstom telu. Zakoni konzervacije mase, količine kretanja i energije. Viskoelastičnost, poroelastičnost i termo-elastičnost. Reološka svojstva krvi i mekih tkiva kardiovaskularnog sistema. Tipovi strujanja u kardiovaskularnom sistemu. Jednačine strujanja fluida i interakcije fluida i krvnog suda. Tangentni naponi. Pulsirajuće strujanje. Osnovni hemodinamski modeli. Mehanička uloga srca. Procena potrošnje energije tokom srčanog ciklusa u normalnim i patofiziološkim uslovima. Biomehanička analiza bolesti krvnih sudova i kardiovaskularnog sistema. Modeli krvnih sudova zasnovani na matematičkoj teoriji elastičnih štapova. Modeli respiratornog trakta i funkcije renalnog sistema. Strujanje i transfer mase u veštačkom bubregu. Kompartmentska analiza, celobrojna i frakciona farmakokinetika. Metode rešavanja parcijalnih diferencijalnih jednačina.
Predavanja, auditorne vežbe, vežbe upotrebe aktuelnih programskih paketa za simbolička izračunavanja i numeričku analizu. Domaći zadaci, kao metod provere razumevanja uvedenih pojmova i upotrebe uvedenih metoda. Ispit može biti klasičan ili kao prezentacija seminarskog rada - analize mehaničkih alata u izabranom radu iz časopisa koji pripada domenu biomedicinskog inženjerstva vodeće medjunarodne reputacije. Ovo drugo podrazumeva individualni rad sa svakim studentom posebno. Ispit se završava razgovorom o uvedenim pojmovima i metodama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
K Athanasiou & R. Natoli Introduction to Continuum Biomechanics2008Morgan & ClaypoolEngleski
Yuan-Cheng FungBiomechanics1993 Springer Engleski
Jay HumphreyCardiovascular solid mechanics2002SpringerEngleski
Clement KleinstreuerBiofluid dynamics2006Taylor&FrancisEngleski
J. Keener, J. Sneyd Mathematical physiology1998Springer Engleski
Mair ZamirHemo-Dynamics2016SpringerEngleski
Cvijanović, P.Zbirka rešenih zadataka sa pismenih ispita iz mehanike fluida2002Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Đorđević, V.Dinamika jednodimenzijskih strujanja fluida1986Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Bird, B., Warren E.Transport phenomena2002John Wiley&Sons, New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Spasić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Glavardanov dr Valentin
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Grahovac dr Nenad
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rehlicki-Lukešević Lidija
Docent

Auditorne vežbe