Predmet: Sistemi baza podataka (06 - E2I40)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Baze podataka 2dada
Napredno obrazovanje studenata u oblasti baza podataka (BP), sa mogućnošću brzog uključivanja u realne projekte iz oblasti razvoja sistema BP i informacionih sistema.
Sticanje veština i znanja, neophodnih za primenu specijalnih tehnika projektovanja BP. Upoznavanje novih modela podataka i specijalizovanih primena sistema baza podataka. Savladavanje tehnika programiranja na nivou servera BP.
Zajednički koncepti i poželjne karakteristike modela podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja modela podataka. Formalna specifikacija ograničenja BP. Napredne mogućnosti jezika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulaciji podacima. Tehnike serverskog programiranja (programiranja na nivou SUBP). Tehnike automatizovanog projektovanja i integracije šeme BP. Objektno-orijentisane i objektno-relacione baze podataka. XML baze podataka. Temporalne baze podataka. Distribuirane baze podataka.
Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih i računarskih vežbi (u računarskoj laboratoriji) i konsultacija. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave. Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na završni ispit predstavlja izvršenje svih predispitnih obaveza, u minimalnom obimu od 30 poena.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Date C. J. An Introduction to Database Systems 2004 Addison Wesley Engleski
Ramakrishnan R., Gehrke J. Database Management Systems 2000 Mc Graw Hill Engleski
Mogin P., Luković I., Govedarica M.Principi projektovanja baza podataka2004FTN IzdavaštvoSrpski jezik
Groff, James R., Weinberg, Paul N., Oppel, Andrew J.SQL: The Complete Reference, 3rd Edition2009McGraw-Hill, Inc.Engleski
Feuerstein Steven, Pribyl BillOracle PL/SQL Programming: Covers Versions Through Oracle Database 11g Release 2 (Animal Guide)2009O'Reilly Media, Inc.Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada10.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Luković dr Ivan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kordić dr Slavica
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dimitrieski dr Vladimir
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vasiljević Marko
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Satarić Bogdan

Računarske vežbe