Predmet: Doktorska disertacija - Elaborat (17 - ADEL)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB20
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 28.11.2018..

Sticanje znanja o načinu, strukturi i formi pisanja elaborata disertacije nakon izvršenih analiza i drugih aktivnosti koje su izvedene u okviru definisane teme doktorske disertacije. Izradom doktorske disertacije studenti stiču naučno iskustvo za pisanje radova u okviru kojih je potrebno opisati problematiku, sprovedene metode i postupke i rezulatate do kojih se došlo, sopstveni doprinos razvoju nauke i praktičnoj primeni naučnih istraživanja.
Osposobljavanje studentata za sistematski i sveobuhvatan pristup definisanom problemu ili fenomenu, sprovođenje analiza, primenu stečenih i prihvatanju znanja iz drugih oblasti u cilju dokazivanja i elaboracije postavljenih hipoteza. Samostalno izučavajući teme iz oblasti disertacije, studenti stiču nova naučna znanja o kompleksnosti i složenosti istraživanja i teorijskog rada u struci. Izradom doktorske disertacije studenti stiču značajna iskustva za dalji naučno-istražvački i praktični rad u oblasti.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i oblašću koja je obuhvaćena definisanom temom doktorske disertacije . Student u dogovoru sa mentorom sačinjava doktorsku disertaciju u pisanoj formi, koja je u skladu sa predviđenim pravilima Fakulteta tehničkih nauka.
Tokom izrade doktorske disertacije, student konsultuje mentora, a po potrebi i druge profesore koji se bave oblašću koja je tema doktorske disertacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoračasopisi sa liste Kobsonsve Engleski
grupa autoračasopisi, monografije i doktorske disertacije iz date problematikesve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Izrada doktorske disertacijeneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!