Predmet: Laboratorijski praktikum (12 - EIPR1)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektrična merenja
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Sticanje osnovnih znanja o primeni, značaju i trendovima daljeg razvoja mernih sistema. Sticanje osnovnih znanja o oblasti električnih merenja i instrumentacije. Sticanje osnovnih znanja i veština u laboratorijskom i eksperimentalnom radu.
Student treba da razume primenu, značaj i trendove daljeg razvoja mernih sistema. Student treba da razume polazne osnove i značaj oblasti električnih merenja i instrumentacije. Student treba da se osposobi za rad u laboratoriji. Sticanje osnovnih znanja iz eksperimentalnog rada. Stečena znanja student treba da koristi tokom daljeg školovanja.
Primena mernih sistema u energetici. Primena mernih sistema u industriji. Primena mernih sistema u biomedicini i biotehnologijama. Primena mernih sistema u zaštiti životne sredine. Primena mernih sistema u poljoprivredi. Merni sistemi kao interdisciplinarni spoj oblasti elektrotehnike i računarstva. Integracija savremenih tehnologija u mernim sistemima. Merenje; Metrologija; Veličine i jedinice; Sistemi veličina i jedinica; SI. Etaloni i merila. Merni izvori: izvori jednosmerne struje/napona, izvori naizmenične struje/napona, autotransformatori, generatori funkcija, sintetizatori učestanosti, kalibratori. Analogni instrumenti: ampermetri/voltmetri, univerzalni instrumenti, vatmetri, osciloskopi. Digitalni instrumenti: brojači/frekvencmetri, multimetri, osciloskopi. Senzori i merni pretvarači. Pomoćna oprema: reostati, potenciometri, dekadne kutije otpornosti, kapacitivnosti i induktivnosti. Virtuelni instrumenti. Laboratorija na daljinu.
Predavanja; Laboratorijske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Zoran Mitrović, Marjan UrekarLaboratorijski praktikum iz električnih merenja2009FTN Novi SadSrpski jezik
Zoran MitrovićSajt predmeta sa pripremama za laboratorijske vežbe i ostalim aktuelnim informacijama2012FTN Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mitrović Zoran

Predavanja
Nedostaje slika

Pejić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Župunski dr Ljubica
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Urekar dr Marjan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe