Predmet: Fizika ljudskog organizma (12 - EI410)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektrična merenja
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Upoznavanje studenata sa delom medicinske fizike koji proučava fizičke zakonitosti ljudskog organizma, odnosno, fizikom fiziologije ljudskog organizma.
-Opšte sposobnosti: Sposobnost rada u interdisciplinarnom timu fizičara i lekara na razumevanju i rešavanju problema vezanih za funkcionisanje ljudskog organizma; Razumevanje prirode i načina fizičkih istraživanja i primene fizike u medicini; Sposobnost pretraživanja relevantne literature i drugih oblika informacija. -Predmetno-specifične sposobnosti: Razumevanje funkcionisanja ljudskog organizma i primene fizičkih zakonitosti na ljudski organizam posmatran kao fizički sistem (kibernetički, termodinamički) specifičnih karakteristika; Razumevanje fizičkih osnova funkcionisanja pojedinih sistema ljudskog organizma (lokomotornog, kardiovaskularnog, nervnog); Razumevanje fizičkih osnova funkcionisanja ljudskih čula (čula sluha i čula vida).
Teorijska nastava: Ljudski organizam kao kibernetički sistem: sistemi, kibernetički sistemi, regulacioni sistemi u ljudskom organizmu; modelovanje. Biomehanika lokomotornog sistema čoveka: elementi lokomotornog sistema; funkcionisanje lokomotornog sistema–modeli; realni sistemi. Biomehanika kardiovaskularnog sistema: karakteristike proticanja krvi kroz krvne sudove; kardiovaskularni sistem; površinski efekt. Termodinamika ljudskog organizma: termodinamički sistemi i zakoni termodinamike; energetske promene u organizmu. Transportni procesi u ljudskom organizmu: transport toplotne energije; difuzija, transport supstancije kroz ćelijsku membranu. Električni procesi u ljudskom organizmu: električni signali i njihovo registrovanje; funkcionalna dijagnostika; primena elektriciteta i magnetizma na ljudski organizam. Bioakustika: mehaničke oscilacije i talasi; zvuk; ljudsko uho kao slušni aparat. Vidljiva svetlost, UV i IC u dijagnostici i terapiji; fizika oka i viđenja. Praktična nastava: Vežbe koje prate program teorijske nastave ili poseta odgovarajućim klinikama Medicinskog fakulteta radi upoznavanja sa praktičnom primenom pojedinih aparata. Seminarski rad: Detaljna obrada odabrane problematike iz neke od gore navedenih oblasti i prezentacija u elektronskoj formi.
Predavanja. Auditorne vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
S. StankovićFizika ljudskog organizma2006PMF Novi SadSrpski jezik
R. K. HobbieIntermediate Physics for Medicine and Biology, 3rd ed.1997Springer Sciences+Business Media, Inc., USAEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Satarić dr Miljko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Spasić-Jokić dr Vesna
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Župunski dr Ljubica
Naučni saradnik

Auditorne vežbe