Predmet: Izrada i odbrana master rada (12 - ASM9)


Osnovne informacije

KategorijaUmetnički
Naučna oblastUmetnost primenjena na arhitekturi, tehniku i dizajn
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj izrade i odbrane master rada je da student pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni stečenih praktičnih i teorijskih znanja iz odgovarajuće oblasti u praksi.
Sticanje akademskog zvanja Master umetnik scenskog dizajna.
1. Scenska arhitektura 2. Scenski dizajn 3. Scenska tehnika i tehnologija 4. Menadžment projekata u scenskoj arhitekturi i dizajnu 5.A. Dizajn svetla 5.B. Digitalni i medijski dizajn 6. Teorija i kritika scenskog dizajna 7.A. Dizajn arhitektonskog prostora 7.B. Dizajn scenskog prostora 7.C. Dizajn virtuelnog prostora
Master rad treba da bude izvedeno umetničko delo ili projekat umetničkog dela sa odgovarajućim tekstualnim obrazloženjem. Tekstualno obrazloženje treba da sadrži prikaz teorijske osnove, umetničko-istraživačkog postupka, pripreme i realizacije dela, kao i prikaz izvođenja dela, percepcije i reakcije publike ukoliko je delo izvedeno. Umetničko delo može da bude događaj, prostorna intervencija, umetnička instalacija, višemedijsko umetničko delo ili ma koji drugi odgovarajući umetnički format u oblasti scenske arhitekture i dizajna. Mentor definiše zadatak za izradu umetničkog master rada a Veće studijskog programa usvaja definisan zadatak umetničkog master rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana master radaneda50.00
Izrada master radaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!