Predmet: Marketing i strategije regionalnog razvoja (09 - RPR003)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment (inženjerstvo i menađment osiguranja)
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.01.2009..

Ciljevi predmeta su sledeći: - usvajanje osnovnih znanja o marketing paradigmama i strategijama; - razvijanja sposobnosti kreiranja fleksibilnih načina reagovanja na kompleksne promene u okruženju a sve u funkciji efektivnijeg i efikasnijeg regionalnog razvoja.
Osposobljenost studenata za jasno sagledavanje značaja marketing koncepta za razvoj lokalne sredine i regiona, razumevanje značaja komunikacionih veština (PR-a, lobiranja) za kreiranje (pred)uslova za razvoj regiona, kao i razumevanje kulturnog obrasca za kreiranje marketing strategija za unapređivanje regionalnog razvoja.
- Sprega marketing koncepta i (regionalnog) razvoja; - interni i eksterni marketing u funkciji regionalnog razvoja; - brend kao odrednica (regionalnog) razvoja; BEST i RACE model komuniciranja u funkciji razvoja; - SOSTAC model kao osnova struktuiranja plana marketinških komunikacija i komunikacije u odnosima s javnošću; - lobiranje u funkciji regionalnog razvoja; - reaktivne i proaktivne strategije u funkciji regionalnog razvoja; - marketing strategija kao sprega kulturnog obrasca, socijalnog kapitala i imidža regiona; - etnocentrične i policentrične ponašajne sklonosti i regionalni razvoj.
- Predavanja uz interaktivno učešće studenata; - demonstrativni metod; - studije slučaja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grant J. T.The Brand Innovation Manifesto: How to Build Brands, Redefine Markets & Defy conventions2000John Willey & Sons ltd., New YorkEngleski
Hollensen S.Marketing Management: A Relationship Approach, 1st Edition2003Financial Times/Prentice Hall, New JerseyEngleski
Van den Bergh J.Marketing Communications - a European Perspective, 3rd European Edition2007Prentice Hall, New JerseyEngleski
Wilson A.Marketing Research: An Integrated Approach, 2nd Edition2006Financial Times/Prentice Hall, New JerseyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nikolić dr Slavka
Redovni profesor

Predavanja