Predmet: Priprema, planiranje i logistika proizvodnje (17 - PMS513)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTehnološki procesi, tehnoekonomska optimizacija i virtualno projektovanje
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 25.08.2017..

Sticanje stručnog znanja i osposobljavanje studenata da pripremaju, planiraju i upravljaju proizvodnjom, odnosno tokovima materijala i informacija u okviru procesa prozivodnje, kroz obezbeđenje odgovarajućih resursa, određenog kvaliteta u pravo vreme u potrebnim količinama uz što manje troškove. Pored toga cilj je i ovladavanje veštinama za kreiranje poslovnog plana preduzeća, kao i primenu informacionih tehnologija iz predmetnog područja.
Po uspešnom završetku ovog kursa student je u stanju da: Definiše i opiše ulogu i zadatke pripreme, planiranja i logistike prozivodnje u proizvodnom sistemu; Analizira i oceni tehnologičnost konstrukcije proizvoda i definiše moguća unapređenja konstrukcije i tehnologije izrade proizvoda; Primenjuje višekriterijumske metode optimizacije za ocenu i izbor proizvoda, procesa i resursa; Definiše osnovne elemente proizvodnog sistema (program proizvodnje, proizvodne procese, vrste tehnoloških tokova, proizvodne resurse i njihove normative…), izvrši raspoređivanje resursa i oblikovanje pogona; Identifikuje i definiše osnovne elemente za planiranje, terminiranje, lansiranje i praćenje proizvodnje; Opiše osnovne elemente poslovnog planiranja i izradi nacrt biznis plana proizvodnog preduzeća; Primenjuje CAx sisteme iz predmetne oblasti.
Uvod u nastavni predmet. Ciljevi i zadaci pripreme proizvodnje. Tehnička, tehnološka i operativna priprema proizvodnje. Osnove projektovanja i optimizacije proizvoda i tehnoloških procesa. Tehnologičnost proizvoda – DfX/DfMA. Tehnoekonomska optimizacija. Vreme i troškovi prozivodnje. Metode višekriterijumske optimizacije proizvoda i procesa. Projektovanje tehnološkog procesa i generisanje upravljačkih informacija-CAD/CAPP/CAM. Osnove planiranja i upravljanja proizvodnjom. Plan i program proizvodnje. Proizvodni procesi i normativi. Studija rada i vremena. Planiranje, proračun i optimizacija proizvodnih tokova i resursa. Pojedinačni i grupni prilazi. Modeliranje i simulacija procesa prozvodnje. Oblikovanje proizvodnih pogona.Terminiranje, lansiranje i praćenje proizvodnje. Logistički sistemi i aktivnosti. Snabdevanje, transport, skladištenje, zalihe, pakovanje, rukovanje. Osnove poslovnog planiranja. Kreiranje i izbor poslovne ideje. Izrada biznis plana. Proizvodni i organizacioni plan. Marketing plan. Finansijski plan. Principi upravljanja projektom. Savremeni trendovi u razvoju pripreme, planiranja i logistike proizvodnje i softverska podrška.
Nastava se izvodi u vidu predavanja i vežbi. U okviru predavanja izlaže se teorijski deo gradiva sa karakteristim primerima iz prakse. Na auditornim i laboratorijskim vežbama praktično se primenjuju stečena znanja kroz konkretne primere i rad na raspoloživoj opremi. U okviru računarskih vežbi vrši se obučavanje studenata u primeni informacionih tehnologija iz nastavne oblasti. U cilju proširenja praktičnih znanja vrši se poseta preduzećima. Redovno se održavaju konsultacije u cilju približavanja nastavnog gradiva i izrade odgovarajućih radova. Kolokvijum se odnosi na teorijski deo gradiva, na pismenom ispita se rade odgovarajući zadaci.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Todić, V., Penezić, N., Lukić, D., Milošević, M.Tehnološka logistika i preduzetništvo2011Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Lukić, D.Razvoj opšteg modela tehnološke pripreme proizvodnje, doktorska disertacija2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Mikac, T., Ljubetić, J.Organizacija i upravljanje proizvodnjom2009Graphis, ZagrebSrpski jezik
Krstić, J.Biznis plan2003Prometej, Novi SadSrpski jezik
Mitrović, R.Projektovanje tehnoloških procesa1983Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Bloomberg, D., et al.Logistics2002Prentice Hall, New JerseyEngleski
Vukelja, D., Mišković A.Inženjerske metode optimizacije sa primerima iz prakse1985Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Georgijević, M.Tehnička logistika2011Zadužbina Andrejević, Novi SadSrpski jezik
Petrović, B.Razvoj proizvoda1997IIT- Istraživački i tehnološki centar, Novi SadSrpski jezik
Schroeder, R.G.Upravljanje proizvodnjom1999Mate, ZagrebSrpski jezik
Zelenović, D. i dr.Priručnik za projektovanje proizvodnih sistema : pojedinačni prilaz2003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lukić dr Dejan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Dejan
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Lukić dr Dejan
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Lukić dr Dejan
Redovni profesor

Računarske vežbe