Predmet: Toplotne turbomašine 1 (06 - M3405)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTermoenergetika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku i procesnu tehniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Mehanika 3dane
Termodinamikadane
Mehanika fluida 1dane
Osposobljavanje studenata za rad u poslovima: kostruisanja, projektovanja, eksploatacije, inženjeringa i konsaltinga iz oblasti toplotnih turbomašina na nivou osnovnog proračuna (baznog inženjeringa).
Osnovna znanja o toplotnim turbomašinama, detaljna znanja o procesima transformacije energije u stupnjevima, kriterijumima za proračun kao i znanja proračuna svih vrsta stupnjeva toplotnih turbomašina na nivou baznog inženjeringa. Znanja za proračun termodinamičkih ciklusa toplotnih turbomašina
Pojam i klasifikacija toplotnih turbomašina. Istorijski razvoj. Oblasti primene znanja iz toplotnih turbomašina. Termodinamičke i Strujne osnove. Karakteristike strujanja kompresibilnog fluida. Ekspanzija i kompresija bez trenja u mlaznicima. Ekspanzija i kompresija s trenjem u mlaznicima. Efikasnost ekspanzije i kompresije u turbomašinama (politropski, izentropski, izotermski stepen korisnosti). Rad na obimu (klasična i aerodinamička metoda, sila, moment i snaga na obimu, za lopatice bez i sa hlađenjem). Stepen korisnosti na obimu aksijalnih stupnjeva i to: akcionog i reakcionog – Parsonsovog, pojedinačnog i iz grupe. Upoređivanje akcionih i Parsonsovih stupnjeva. Kertisov stupanj. Upoređivanje stupnjeva sa više stepeni brzine. Aksijalni turbinski stupanj s lopaticama sa hlađenjem. Stepen korisnoti na obimu stupnja radijalnih turbina (Centrifugalna – Ljungstrem i centripetalna). Stepen korisnoti na obimu kompresorskog stupanja (za tri definicije iz inženjerske prakse). Značice stupnjeva toplotnih turbomašina. Gubici u stupnju (zbog vlažnosti pare, na trenje i ventilaciju, zbog parcijalnosti punjenja i kroz procepe). Vrtložno strujanje u stupnjevima toplotnih turbomašina – jednostavna jednačina radijalne ravnoteže. Transformacija energije u ciklusima toplotnih turbomašina (Džaulov – bez hlađenja i s hlađenjem, Rankinov i kombinovani Džaul-Rankonov).
Koriste se sledeće metode: - Verbalne - Vizuelne - Praktične
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grković VojinToplotne turbomašine2004FTN Izdavaštvo, Novi SadSrpski jezik
Gostelow J. P.Cascade Aerodynamics1984Pergamon Press, Oxford, New York, TorontoEngleski
FisterFluidenergiemaschinen I u. II1984Springer-Verlag, Berlin/ Heilderberg/New YorkNemački
Vojin GrkovićTehnološke osnove regulisanja parnih turbina za spregnutu proizvodnju električne i toplotne energije1995Futura publikacije, Novi SadSrpski jezik
Benenson E. I. i Ioffe L. STeplofikacionnije parovije turbini1976Energia, MoskvaRuski jezik
Bitterlich W., Ausmeier S. und Lohmann U.Gasturbinen und Gasturbinenanlagen – Darstellung und Berechnung2002B. G. Teubner, StuttgartNemački
Šegljajev A. V.Parovie Turbini 19761976Energija, MoskvaRuski jezik
Traupel WalterTermische Turbomaschinen I und II1982Springer-Verlag, Berlin/ Heilderberg/New YorkNemački
Horlock J. H.Axial Flow Turbines: Fluid Mechanics and Thermodynamics1973Butterworths, LondonEngleski
Horlock J. H.Axial Flow Compressors Fluid Mechanics and Thermodynamics1982Butterworths, LondonEngleski
Japikse D. and Baines N. C.Introduction to Turbomachinery1997Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jovanović dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Guteša Milana
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stepanov Borivoj
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Guteša Milana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stepanov Borivoj
Vanredni profesor

Računarske vežbe