Predmet: Doktorska disertacija - Istraživanje i publikovanje rezultata 3 (17 - ADIPR3)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB30
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 28.11.2018..

Nastavak studijskog istraživačkog rada na disertaciji. Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja. U okviru ovog dela doktorske disertacije student razrađuje definisanu strukturu disertacije i sprovodi istraživanja koja je definisao u teorijskim osnovama. Celovite segmente istraživanja student priprema za publikovanje.
Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju prethodno stečena znanja iz različitih oblasti u cilju razrade sopstvenog istraživanja i provere formulisanih hipoteza. Student samostalno analizira i obrađuje podatke, klasifikuje ih i tipološki razvrstava, u cilju sveobuhvatnog predstavljanja definisanog istraživanja. U ovoj fazi, student može samostalno da definiše temu i strukturu naučnog rada, iz oblasti svog istraživanja, i pripremi ga za publikovanje.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama izrade buduće doktorske disertacije, njenom složenosti i strukturom. Student struktuira sprovedena istraživanja i razrađuje disertaciju. Student priprema celovite segmente istraživanja za publikovanje.
Student u saradnji sa mentorom radi na izradi doktorske disertacije, unapređenju njenog sadržaja, strukture, metodologije i literature. U okviru studijskog istraživačkog rada student obavlja konsultacije sa mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme samog rada. Za potrebe publikovanja rezultata istraživanja, student konsultuje mentora pri definisanju teme, strukture i sadržaja naučnog rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoračasopisi sa liste Kobsonsve Engleski
grupa autoračasopisi, monografije i doktorske disertacije iz date problematikesve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!