Predmet: Industrijski dizajn (06 - M4501)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMehanika deformabilnog tela
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 31.07.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Otpornost materijaladada
Primeniti u dizajniranju i proračunu čvrstoće i krutosti pojedinih konstrukcija, teorijska znanja stečena na višim kursevima Otpornosti materijala, Teorije elastičnosti i Mehanike. Posebna pažnja je usmerena ka uočavanju i definisanju praktičnih problema struke koji zahtevaju primenu komplikovanih proračuna.
Sposobnost dizajniranja sa stanovišta čvrstoće i krutosti praktičnih proizvoda za industrijsku proizvodnju uz korišćenje računara.
Optimizacija dugačkih cevi debelih zidova spojenih preklopom. Proračun cevovoda visokog pritiska opterećenih savijanjem. Proračun rotirajućih diskova pri različitim graničnim uslovima. Uticaj montaže sa preklopom na napone u rotirajućim diskovima. Proračun dugačkih rotirajućih osovina. Proračun rotirajućih diskova opterećenih spregovima. Proračun rotirajućih vratila. Oscilovanje ramova. Oscilovanje kružnih i prstenastih ploča pri različitim graničnim uslovima. Oscilovanje pravougaonih ploča pri zglobnom oslanjanju. Stabilnost kružnih i pravougaonih ploča.
Predavanja se izvode auditorno uz pomoć table i prezentacijama preko računara.Vežbe se izvode delom auditorno, a deo vežbi se izvodi uz pomoć računara.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
T. AtanackovićTeorija elastičnosti1987FTNSrpski jezik
Shigley J., Mischke C, Budynas R.Mechanical engineering design2004Mc Graw HillEngleski
Ružić D., Čukić R.Otpornost materijala 21993Mašinski fakultete BeogradSrpski jezik
Rašković D.Teorija elastičnosti1985Naučna knjiga BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Maretić dr Ratko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Okuka Aleksandar
Asistent

Auditorne vežbe