Predmet: Integralna sistemska podrška - logistika (12 - IM1030)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastKvalitet, efektivnost i logistika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Osposobljavanje studenata za identifikovanje osnovnih logističkih funkcija u preduzeću, kao i njihove zadatke i načine rada.
Nakon položenog ispita studenti će biti u stanju da identifikuju logističke aktivnosti u preduzeću, ustanove ispravnost postavljanja pojedinih logističkih funkcija, ocene kvalitet rada svake logističke funkcije i preporuče mere za unapređenje rada pojedinih logističkih funkcija.
Organizacija, strategija i planiranje; Transport i skladištenje; Rukovanje, pakovanje; Informacioni sistemi; Nabavka i dobavljači; Opsluživanje kupaca i servisiranje proizvoda; Održavanje, Troškovi i LCC; Povratna logistika; Kadrovi; Snabdevanje energijom; Upravljanje lancima snabdevanja
Nastava se izvodi putem auditornih predavanja koja su praćena slajdovima i auditornim vežbama koje dublje razrađuju rešavanje određenih problema. I predavanja i vežbe su propraćene sa velikim brojem primera iz prakse. Pored toga, predviđa se i praktičan rad na primeni različitih sredstava reparature rezervnih delova.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Beker Ivan, Stanivuković DragutinLOGISTIKA – INTEGRALNA SISTEMSKA PODRŠKA (u pripremi)2012Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Bloomberg D. at allLOGISTICS2007Prentice Hall, New Jersey, USAEngleski
Krajewski L.J., Ritzman, L.P.OPERATIONS MANAGEMENT – STRATEGY AND ANALYSIS2011Prentice Hall, New Jersey, USAEngleski
Vogt J.J., Pienaar W.J., Wit de P.W.C.BUSINESS LOGISTICS MANAGEMENT – THEORY AND PRACTICE2010Oxford University PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milisavljević dr Stevan
Redovni profesor

Predavanja