Predmet: Upravljanje rizicima i osiguranje (12 - IM1024)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta predstavlja osposobljavanje studenta za analizu tehničkih elemenata rizika i inženjerski razvoj osnovnih osiguravajućih proizvoda, definisanje potreba za osiguranjem i iznalaženje najefikasnijih načina za zaštitu zbog oštećenja ili uništenja stvari, zdravlja i života ljudi, usled stihijskih događaja i nesrećnih slučajeva u proizvodnim i uslužnim delatnostima. Tokom nastave studenti stiču znanja potrebna za određivanje nivoa rizika u proizvodnim i uslužnim delatnostima i potrebi, vrstama i načinima osiguranja.
Student će biti sposoban da utvrdi potrebu za osiguravajućom zaštitom za preduzeća i fizička lica, da prepozna rizik i opasnost koja preti stvarima i ljudima, te da projektuje najpovoljniji model osiguranja za različite vrste imovine. Kroz predavanja, vežbe i praktičan rad, student će steći potrebna znanja o osiguravajućem društvu, načinu funkcionisanja, tehničkim elementima osiguranja kao i ekonomskoj, pravnoj i socijalnoj funkciji osiguranja.
Pojam i definicija rizika, neizvesnost i rizik, veza neizvesnosti i rizika, stepen rizika, klasifikacija rizika, podobnost rizika za osiguranje.Upravljanje rizikom: upravljanje rizikom zadržavanjem, upravljanje rizikom izbegavanjem, upravljanje rizikom podelom, upravljanje rizikom prenosom. Profesionalni nosioci rizika, procenitelji rizika. Ostvarenje rizika, rizici prirodnih katastrofa, Razumevanje upravljanja rizikom, proces upravljanja rizikom i načela upravljanja rizikom. Upravljanje rizikom na nivou sistema.Veza osiguranja i rizika, Teorija rizika - Vrste rizika - Klasifikacija rizika - Upravljanje rizikom - Razumevanje upravljanja rizikom - Menadžment rizika premijskih stopa - Proces upravljanja rizikom - Bazična pravila za rukovođenje rizikom, Rizici po granama osiguranja - Ostvarenja rizika u osiguranju - informacioni sistemi u upravljanju rizikom. Uvod u osiguranje, istorija osiguranja, definicija osiguranja, funkcionisanje osiguranja, tehnička osnova osiguranja, ekonomski značaj osiguranja. Podela osiguranja: neživotna osiguranja, životna osiguranja, reosiguranje i saosiguranje. Subjekti osiguranja: osiguravač, osiguranik, korisnik osiguranja, ugovarač osiguranja, zastupnici osiguranja i posrednici osiguranja. Organizacioni oblici osiguranja: akcionarsko društvo za osiguranje, društvo za uzajamno osiguranje, udruženje osiguravača, pulovi za osiguranje i reosiguranje. Tržište osiguranja: svetsko tržište osiguranja, domaće tržište osiguranja, distribucija osiguravajućih proizvoda, direktive Evropske unije u oblasti osiguranja. Osnovni elementi osiguranja: predmet osiguranja, osigurana opasnost, suma osiguranja, premija osiguranja, osigurani slučaj, tehnički rezultat, franšiza, bonus i malus.
Predavanje, auditorne vežbe, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Avdalović, V., Marović, B.Osiguranje i teorija rizika2006CAM centar Novi Sad i Beogradska bankarska akademijaSrpski jezik
Avdalović, S., Ćosić, Đ., Avdalović, V.Osnove osiguranja sa upravljanjem rizikom2010Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ćosić dr Đorđe
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kuzmanović dr Bogdan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popović dr Ljiljana
Docent

Auditorne vežbe