Predmet: Poslovno komuniciranje (12 - IM1023)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je da pruži studentima sveobuhvatan pogled i kompetencije u području poslovne komunikacije, kroz usvajanje i savladavanje znanja o njenoj ulozi i značaju za poslovanje, a u cilju uspostavljanja povoljne klime kroz različite komunikacione aktivnosti u internom i eksternom okruženju.
Studenti će biti sposobni da se uključe u efektivnu i etičnu komunikaciju kroz analizu i primenu osnovnih principa komunikacije povezanih sa svrhom i kontekstom, kulturološki razumeju, poštuju i prihvate druge, upotrebe validne informacije i zvučne argumente, kao i adekvatan vid slušanja, u svrhu postizanja cilja komunikacije i odgovora na efektivan način, usklade neverbalno ponašanje sa svrhom komunikacije, odaberu i organizuju sadržaj poruke koja direktno podržava svrhu, ostvare ciljeve bazirane na analizi karakteristika, stavova, interesa ili sposobnosti publike.
Komunikacija - izazovi u poslovnom okruženju; Značaj verbalne i neverbalne komunikacije; Dvosmerna komunikacija i važnost povratne informacije; Efikasno pisanje pozitivnih, rutinskih, negativnih i ubedljivih poruka, priprema formalnih i neformalnih izveštaja, pisama i propratnih pisama, e-mail poruka itd. Pisanje CV-a, motivacionog i propratnog pisma; Priprema za intervju i simulacija procesa intervjua; Etika u poslovnoj komunikaciji, razumevanje i poštovanje poslovnih kodeksa; Poslovni bonton, poslovna korespodencija, poslovni rečnik; Komunikacija u timu; Komunikacija sa različitim tipovima ličnosti; Pregovaranje; Učešće u sastancima; Prezentacije i priprema za usmena izlaganja; Savremeni načini komunikacije u poslovnom svetu, virtuelna komunikacija (telekonferencije); Umrežavanje. Komunikacija putem novih komunikacionih kanala; Kulturne različitosti u poslovnom svetu.
Nastava na predmetu obuhvata predavanja sa primerima. U okviru vežbi se podstiče rad u grupama, analiziraju se komunikacioni problemi i situacije različitim metodama, računarska simulacija. Deo vežbi se odvija uz pomoć laboratorijske opreme.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Lalić, D.Poslovno komuniciranje – e skripta2012FTN, Novi SadSrpski jezik
Carter, C.J.Keys to Business Communication2012Prentice HallEngleski
Quintanilla,.M., Wahl, S.T.Business and Professional Communication2011Sage PublicationEngleski
Cheesebro, O’Connor, RiosCommunication skills: Preparing for Career Success2010Pearson Education, Inc.Engleski
Roebuck, D.Improving Business Communication Skills2010Pearson Education, Inc.Engleski
Munter, M.M.Guide to Managerial Communication2012Prentice HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lalić dr Danijela
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Spajić dr Jelena
Docent

Auditorne vežbe