Predmet: Industrijski Marketing (12 - IM1015)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Usvajanje osnovnih znanja o paradigmama, metodama, tehnikama, strategijama rada u okviru marketing funkcije sa akcentom na specifičnosti industijskog marketinga i razvijanje sposobnosti kreiranja fleksibilnih načina reagovanja na promenljive uslove poslovanja.
Izgradnja inženjera sa "osećajem" za tržište i sposobnošću sagledavanja savremenog poslovnog okruženja sa aspekta marketing funkcije preduzeća u svoj njegovoj kompleksnosti.
1. Pojmovno određenje marketing funkcije; 2. Specifičnosti i razlike industijskog marketinga i marketinga finalne potrošnje; 3. B2B marketing miks (4P vs 4C, 6P, 7P); 4. B2B promotivni miks, kreiranje promotivne poruke, 5M; 5. Analize: PEST, SWOT i BCG matrica; 6. Životni ciklus industrijskih proizvoda; 7. Industijski marketing i konflikti; 8. Specifičnosti B2B konkurencije; 9. Strategije proizvoda u industijskom marketingu, 10. Ansoff-ova matrica, 11. Strategija segmentacije, diferenciranja i pozicioniranja, 12. Marketing strategije životnog ciklusa industrijskih proizvoda; Trendovi razvoja industrijskog marketinga.
Nastava se izvodi putem predavanja i auditornih vežbi. Na predavanjima se izlažu teoretske osnove i principi marketinga, predavanja su dodatno propraćena karakterističnim studijama slučaja. Na auditornim vežbama se detaljnije razrađuju teorijske postavke definisane na predavanjima putem praktičnih primera u interakciji sa studentima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nikolić, S. et al.Industrijski marketing: paradigme, dileme i perspektive (u pripremi za štampu)2013Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Morrris, MmH., Pitt, L,F., Honeycutt, Jr. E.D.Business-to-Business Marketing2001Sage Publications, LondonEngleski
Webster, F. E.Industrial Marketing Strategy1991JohnWiley & Sons, New YorkEngleski
Brassington, F., Pettitt, S.Principles of Marketing2006Financial Times ManagementEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumdane10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nikolić dr Slavka
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ćelić dr Đorđe
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Spajić dr Jelena
Docent

Auditorne vežbe