Predmet: Stručna praksa - projekat (14 - IFE268)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektrotehničko i računarsko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2008..

Sticanje neposrednih saznanja o funkcionisanju i organizaciji preduzeća i institucija koje se bave poslovima u okviru strukeza koju se student osposobljava i mogućnostima primene prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih praktičnihinženjerskih problema u okviru izabranog preduzeća ili insititucije. Upoznavanje studenata sa delatnostima izabranogpreduzeća ili institucije, načinom poslovanja, upravljanjem i mestom i ulogom inženjera u njihovim organizacionimstrukturama.
Formira se za svakog kandidata posebno, u dogovoru sa rukovodstvom preduzeća ili institucije u kojima se obavlja stručnapraksa, a u skladu sa potrebama struke za koju se student osposobljava.
Konsultacije i pisanje dnevnika stručne prakse u kome student opisuje aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme stručneprakse.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraOdgovarajući materijal neophodan za rešavanje konkretnih problema.nemaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Domaći zadatakdada70.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!