Predmet: Multimedijalne komunikacije (12 - S1I52P)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPoštanski saobraćaj i komunikacije
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Upoznavanje sa osnovnim postupcima predstave i obrade multimedijalnih signala, kao i sa tehnologijama savremenih multimedijalnih komunikacija koje obezbeđuju visok kvalitet isporučenog multimedijalnog signala.
Poznavanje osnovnih pristupa obrade multimedijalnih signala, načina kompresije multimedijalnih signala i osnovnih tehnika objektivne i subjektivne ocene kvaliteta multimedijalnih signala u komunikacionim mrežama i krajnjim multimedijalnim aplikacijama i uređajima. Dodatni ishodi su usvajanje veština projektovanja multimedijalnih sistema, profesionalno poznavanje i veštine izbora, analize i automatske kontrole multimedijalnih sistema.
Multimedijalne komunikacije: modeli, korisnički i mrežni zahtevi, multimedijalni terminali. Formacija i reprezentacija audio i video signala. Vizuelna i akustička percepcija video i audio signala. Audio-vizuelna integracija. Obrada multimedijalnih signala: analiza, interpolacija, ekstrakcija karakterističnih odlika, adaptivno filtriranje, estimacija i poboljšanje kvaliteta, tehnike audio i video kodovanja, votermarking, govorni, audio i video striming, multimedijalni procesori. Distribuirani multimedijalni sistemi i njihova primena: interaktivna TV, video na zahtev, hipermedijalne aplikacije. Multimedijalni komunikacioni standardi. Umrežavanje multimedijalnih komunikacionih sistema. Mreže sa univerzalnim multimedijalnim pristupom. Određivanje kvaliteta servisa u multimedijalnim komunikacijama na bazi parametara prenosnog multimeijalnog strima i dekodovanih informacija u krajnjim multimedijalnim aplikacijama i uređajima.
predavanja, auditorne i računarske vežbe
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Y. Wang, J. Ostermann, Y.-Q. ZhangVideo Processing and Communications2002Prentice Hall Engleski
K.R.Rao, Z.S.Bojković, D.A.MilovanovićK.R.Rao, Z.S.Bojković, D.A.Milovanović2002Multimedia communication systems: techniques, standards and networks Engleski
K.R.Rao, Z.S.Bojković, D.A.MilovanovićIntroduction to multimedia communications: applications, middleware, networking 2002John Wiley and SonsEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kranjac dr Mirjana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Kranjac dr Mirjana
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Dupljanin Đorđije
Docent

Računarske vežbe