Predmet: Tehnologija i organizacija građenja 2 (06 - GG33)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastOrganizacija, tehnologija građenja i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje znanja o procesu građenja građevinskih objekata i načinima organizovanja radova pri izvođenju objekata visokogradnje i niskogradnje.
Osposobljenost za izradu elaborata organizacije i uređenja gradilišta, izradu dinamičkih planova građenja, definisanje i primenu mera zaštite na radu pri građenju, kao i učešće u organizovanju i vođenju gradilišta. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.
Projekat tehnologije i organizacije građenja. Gradilišni uslovi. Odnos tehnologije građenja i organizacije gradilišta. Šeme organizacije gradilišta (privremeni objekti, primena mehanizacije). Mere sigurnosti i zaštite na radu pri građenju. Organizacija građenja. Organizacija građenja i usvojena tehnologija. Istraživanje operacija (primena u građevinarstvu). Metode planiranja (CPM, PERT, gantogrami, ciklogrami). Obrada planova na računaru. Osnovna dokumentacija pri građenju.
Nastava se realizuje kroz predavanja u vidu prezentacija pojedinih metodskih jedinica i grafičkih vežbi koje student samostalno radi na času uz konsultacije sa asistentom. Student na časovima vežbanja na osnovu dobijenih informacija (predavanja, literatura, konsultacije i generalnih uputstava na početku vežbanja), rešava postavljene zadatke (grafičke vežbe). Svi odrađeni i pozitivno ocenjeni radovi su uslov za izlazak na ispit. Deo vežbanja se izvodi u računrskom centru i urađene računarske vežbe su uslov za izlazak na ispit. Ispit obuhvata celokupno gradivo izloženo u toku semestra, polaže se pismeno i usmeno. Pismeni deo ispita se može polagati i kroz 2 modula u toku nastavnog procesa. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, ocene grafičkih radova, računarskih vežbi, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Trivunić M., Matijević Z.Tehnologija i organizacija građenja - praktikum2004FTN Edicija tehničke nauke-udžbenici, br. 96Srpski jezik
Trivunić M., Matijević Z.Tehnologija i organizacija građenja - praktikum2006FTN Edicija tehničke nauke-udžbenici, br. 126Srpski jezik
Trbojević B.Organizacija građevinskih radova1988Građevinska knjigaSrpski jezik
Flašar A., Vuković S., Brana P.Proučavanje tehnoloških procesa u građevinarstvu1985FTN IIG, Posebno izdanje 8Srpski jezik
Trivunić M.Materijali sa predavanja2007Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dražić Jasmina

Predavanja
Nedostaje slika

Bibić Dragana

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Popović Borjan

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Starčev-Ćurčin dr Anka
Vanredni profesor

Auditorne vežbe