Predmet: Tehnologija i organizacija građenja 2 (06 - GG33)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastOrganizacija, tehnologija građenja i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje znanja o procesu građenja građevinskih objekata i načinima organizovanja radova pri izvođenju objekata visokogradnje i niskogradnje.
Osposobljenost za izradu elaborata organizacije i uređenja gradilišta, izradu dinamičkih planova građenja, definisanje i primenu mera zaštite na radu pri građenju, kao i učešće u organizovanju i vođenju gradilišta. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.
Projekat tehnologije i organizacije građenja. Gradilišni uslovi. Odnos tehnologije građenja i organizacije gradilišta. Šeme organizacije gradilišta (privremeni objekti, primena mehanizacije). Mere sigurnosti i zaštite na radu pri građenju. Organizacija građenja. Organizacija građenja i usvojena tehnologija. Istraživanje operacija (primena u građevinarstvu). Metode planiranja (CPM, PERT, gantogrami, ciklogrami). Obrada planova na računaru. Osnovna dokumentacija pri građenju.
Nastava se realizuje kroz predavanja u vidu prezentacija pojedinih metodskih jedinica i grafičkih vežbi koje student samostalno radi na času uz konsultacije sa asistentom. Student na časovima vežbanja na osnovu dobijenih informacija (predavanja, literatura, konsultacije i generalnih uputstava na početku vežbanja), rešava postavljene zadatke (grafičke vežbe). Svi odrađeni i pozitivno ocenjeni radovi su uslov za izlazak na ispit. Deo vežbanja se izvodi u računrskom centru i urađene računarske vežbe su uslov za izlazak na ispit. Ispit obuhvata celokupno gradivo izloženo u toku semestra, polaže se pismeno i usmeno. Pismeni deo ispita se može polagati i kroz 2 modula u toku nastavnog procesa. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, ocene grafičkih radova, računarskih vežbi, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Trivunić M., Matijević Z.Tehnologija i organizacija građenja - praktikum2004FTN Edicija tehničke nauke-udžbenici, br. 96Srpski jezik
Trivunić M., Matijević Z.Tehnologija i organizacija građenja - praktikum2006FTN Edicija tehničke nauke-udžbenici, br. 126Srpski jezik
Trbojević B.Organizacija građevinskih radova1988Građevinska knjigaSrpski jezik
Flašar A., Vuković S., Brana P.Proučavanje tehnoloških procesa u građevinarstvu1985FTN IIG, Posebno izdanje 8Srpski jezik
Trivunić M.Materijali sa predavanja2007Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dražić dr Jasmina
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bibić Dragana

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Popović Borjan

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Starčev-Ćurčin dr Anka
Vanredni profesor

Auditorne vežbe