Predmet: Statika konstrukcija 2 (06 - GG26)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTeorija konstrukcija
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 29.08.2007..


Predmeti kojima je preduslov predmet Statika konstrukcija 2

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Stabilnost i dinamika konstrukcijadada
Ispitivanje konstrukcijadada
Sticanje znanja neophodnih za analizu naprezanja i deformacija statički neodređenih linijskih konstrukcija usled stalnog i pokretnog opterećenja.
Osposobljenost za proračun i analizu svih vrsta statički neodređenih linijskih nosača koji se primenjuju u građevinarstvu. Stečena znanja koriste se u stručnim predmetima koji slede i u inženjerskoj praksi.
Pregled osnovnih jednačina linearne teorije štapa. Klasična i matrična formulacija. Statički neodređeni nosači. Metoda sila: osnovni sistem, formiranje i rešavanje uslovnih jednačina, kontrola rešenja. Proračun pomeranja. Konstrukcija uticajnih linija za statičke nepoznate i sile u presecima. Uticajne linije za pomeranja. Elastično težište. Približna metoda deformacije: osnovne nepoznate, deformacijska neodređenost nosača, formiranje uslovnih jednačina i kontrola rešenja, uticaj pokretnog opterećenja. Krosov postupak. Simetrični nosači. Matrična analiza linijskih sistema: osnovni pojmovi i osnovne nepoznate. Nosači u ravni: matrica krutosti štapa, vektor reakcija, bazna matrica krutosti, matrica transformacije, matrica kompatibilnosti, uslovne jednačine, konturni uslovi, određivanje pomeranja čvorova, proračun sila na krajevima štapova. Ortogonalni okviri. Ravni roštilji. Prostorni nosači. Kontinualni nosači. Primena softvera za analizu konstrukcija.
Predavanja, numeričko-grafičke vežbe, konsultacije. Vežbe se izvode po grupama prema programu koji u potpunosti prati materiju sa predavanja. Uslov za izlazak na ispit su pozitivno ocenjeni individualni zadaci i zahtevani uspeh na kolokvijumu ili odbranjen seminarski rad.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đurić M., Perić-Đurić O.Statika konstrukcija1990Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Đurić M., Nikolić D.Statika konstrukcija - uticaj pokretnog opterećenja1990Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Đorđević R.Statika konstrukcija1998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Sekulović M.Matrična analiza konstrukcija1991Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Nikolić D.Statika konstrukcija - zbirka rešenih ispitnih zadataka1986Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Folić R.Statika konstrukcija - zbirka rešenih ispitnih zadataka1987Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Wilson E.L.Three-Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures2002Prentice HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumdane40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Rašeta dr Andrija
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lađinović Đorđe

Predavanja
Nedostaje slika

Radujković dr Aleksandra
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Džolev dr Igor
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Manojlović Dragan
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rajić Nikola

Auditorne vežbe