Predmet: Mehanika 1 (06 - GG07)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima i metodima statike i njihovom primenom u analizi ravnoteže mehaničkih sistema.
Studenti stiču teorijska i praktična znanja iz analize ravnoteže mehaničkih sistema. Stečena znanja predstavljaju osnovu za analizu u drugim stručnim predmetima i tehničkoj praksi.
Osnovni koncepti mehanike: prostor, vreme, sila, masa. Osnovni modeli: materijalna tačka, sistem tačaka, kruto i deformabilno telo Aksiom inercije - statika materijalne tačke. Osnovni principi - aksiomi - statike krutog tela. Sistem sučeljnih sila. Moment sile za tačku, moment sile za osu, Varinjonova teorema. Spreg sila, redukcija sile na tačku. Sistem proizvoljnih sila. Sile u ravni - ravnoteža. Ravnoteža sistema krutih tela u ravni. Trenje klizanja. Analiza sistema proizvoljnih sila, statičke invarijante, centralna osa, Varinjonova teorema. Sistem paralelnih sila. Težište krutog tela. Analiza nosača. Rešetkasti nosači - metod izdvajanja čvorova, metod preseka. Linijski nosači - presečne veličine, statički dijagrami, prosti nosači, Gerberove grede, ramovi. Lančanice. Analitička statika. Virtualna pomeranja, virtualni rad sile i sprega sila. Princip virtualnog rada. Stabilnost položaja ravnoteže.
Predavanja; Vežbe; Konsultacije. Na predavanjima se izlažu teorijski osnovi oblasti koje se proučavaju. Na vežbama se stečena teorijska znanja primenjuju u rešavanju konkretnih problema. Tokom semestra se organizuju kolokvijumi: kolokvijum iz Nosača je obavezan, dok ostali mogu da zamene zadatke iz odgovarajućih oblasti na pismenom delu ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đ.S. Đukić, L.J. CvetićaninStatika2002FTN, Novi SadSrpski jezik
L. RusovMehanika - Statika1992Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
F.P. Beer, E.R. JohnstonVector Mechanics for Engineers2004McGraw-Hill, BostonEngleski
F. ZieglerMechanics of Solids and Fluids1998Springer-Verlag, New YorkEngleski
D. RadomirovićMehanika, prvi deo2001Poljoprivredni fakultet, Novi SadSrpski jezik
I. Kovačić, Z. RakarićZbirka zadataka iz statike I2006FTN, Novi SadSrpski jezik
I. Kovačić, Z. RakarićZbirka zadataka iz statike II (Nosači)2006FTN, Novi SadSrpski jezik
S. BrčićTehnička mehanika I2012Akademska misaoSrpski jezik
D. Gross, W. Hauger, J. Schröder, W.A. Wall, N. RajapakseEngineering Mechanics 12009Springer-Verlag BerlinEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Grafički raddada15.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Simić dr Srboljub
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Novaković dr Branislava
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mađarević dr Damir
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ožvat Sanja
Docent

Auditorne vežbe