Predmet: Numerički algoritmi i numerički softver (17 - E231)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..

Ovladavanje osnovnim znanjima iz numeričke analize, ovladavanje metodoologijom primene numeričkih modela u inženjerskim disciplinama, ovladavanje korišćenjem odabranog standardnog numeričkog softverskog alata.
Razumevanje osnovnih numeričkih metoda i sposobnost njihove primena u rešavanju jednostavnijih inženjerskih zadataka korišćenjem numeričkih softverskih alata.
Matematički modeli i numerički modeli; metodologija rešavanja inženjerskih problema primenom numeričkih modela; oblasti primene numeričkih modela u inženjerstvu. Osnovni numerički postupci: numeričko rešavanje sistema linearnih algebarskih jednačina (direktni i iterativni postupci); numeričko rešavanje nelinearnih jednačina i sistema; aproksimacija funkcija (interpolacija i najbolja aproksimacija); diferenciranje i integracija (konačne razlike, Njutn-Kotesove formule, Rombergov metod); obične diferencijalne jednačine - početni uslov (jednokoračne i višekoračne formule, prediktor-korektor postupci), granični uslov (metoda pogađanja, kolokacione formule); Monte-Karlo metode. Numerički softverski alati: zahtevi i funkcije, arhitektura, načini korišćenja, raspoloživi alati.
Oblici izvođenja nastave su: Predavanja, računarske vežbe, izrada domaćih zadataka, i konsultacije. Na predavanjima se, korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktični deo gradiva studenti savladavaju na računarskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć asistenta ili samostalno i kroz samostalnu izradu obaveznih i neobaveznih domaćih zadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Michael HeathScientific Computing An Introductory Survey1997McGraw-HillEngleski
Ford, W.Numerical Linear Algebra with Applications2014ElsevierEngleski
Aleksandar Kovačević, Jelena SlivkaNumeričke metode u softverskom inženjerstvu2018autorski rukopisSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada30.00
Testdada25.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda45.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kovačević dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Anđelić Branislav
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Janković Eva
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Popović Miloš
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vujinović Aleksandar
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Njegomir Marko
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stamenković Aleksandra
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe