Predmet: Numerički algoritmi i numerički softver (17 - E231)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..

Ovladavanje osnovnim znanjima iz numeričke analize, ovladavanje metodoologijom primene numeričkih modela u inženjerskim disciplinama, ovladavanje korišćenjem odabranog standardnog numeričkog softverskog alata.
Razumevanje osnovnih numeričkih metoda i sposobnost njihove primena u rešavanju jednostavnijih inženjerskih zadataka korišćenjem numeričkih softverskih alata.
Matematički modeli i numerički modeli; metodologija rešavanja inženjerskih problema primenom numeričkih modela; oblasti primene numeričkih modela u inženjerstvu. Osnovni numerički postupci: numeričko rešavanje sistema linearnih algebarskih jednačina (direktni i iterativni postupci); numeričko rešavanje nelinearnih jednačina i sistema; aproksimacija funkcija (interpolacija i najbolja aproksimacija); diferenciranje i integracija (konačne razlike, Njutn-Kotesove formule, Rombergov metod); obične diferencijalne jednačine - početni uslov (jednokoračne i višekoračne formule, prediktor-korektor postupci), granični uslov (metoda pogađanja, kolokacione formule); Monte-Karlo metode. Numerički softverski alati: zahtevi i funkcije, arhitektura, načini korišćenja, raspoloživi alati.
Oblici izvođenja nastave su: Predavanja, računarske vežbe, izrada domaćih zadataka, i konsultacije. Na predavanjima se, korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktični deo gradiva studenti savladavaju na računarskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć asistenta ili samostalno i kroz samostalnu izradu obaveznih i neobaveznih domaćih zadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Michael HeathScientific Computing An Introductory Survey1997McGraw-HillEngleski
Ford, W.Numerical Linear Algebra with Applications2014ElsevierEngleski
Aleksandar Kovačević, Jelena SlivkaNumeričke metode u softverskom inženjerstvu2018autorski rukopisSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada30.00
Testdada25.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda45.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kovačević dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Anđelić Branislav
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Janković Eva
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Popović Miloš
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vujinović Aleksandar
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Njegomir Marko
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stamenković Aleksandra
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe