Predmet: Teorija konstrukcija i konstrukcijski sistemi (12 - A502)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.10.2012..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Otpornost materijaladane
Sticanje znanja o principima proračuna statički određenih i statički neodređenih linijskih sistema, prostornih nosača, površinskih nosača, osnovnih pojmova stabilnosti i dinamike konstrukcija. Sticanje znanja potrebnih za izbor optimalnog konstruktivnog sistema u skladu sa arhitektonskim objektom.
Predmet daje osnovna znanja o analizi i proračunu linijskih konstrukcija, površinskih nosača, o stabilnosti i dinamici konstrukcija. Stečena znanja koriste se u stručnim predmetima koji slede i inženjerskoj praksi. Osposobljenost za izbor optimalnog konstruktivnog sistema u skladu sa arhitektonskim objektom.
Osnove tehničke teorije savijanja tankog štapa. Ravni linijski nosači. Energetski stavovi. Statički određeni puni nosači: konzola, prosta greda, greda sa prepustima, Gerberovi nosači, luk sa tri zgloba. Statički određeni rešetkasti nosači. Pomeranja čvorova rešetkastih nosača. Pomeranja punih nosača. Statički neodređeni nosači. Metoda sila. Jednostrano i obostrano uklještena greda. Luk na dva zgloba. Uklješteni luk. Kontinualni nosač. Statički neodređeni rešetkasti nosači. Prostorni nosači. Primena računara u Teoriji konstrukcija. Površinski nosači: ploče, zidni nosači, ljuske. Osnovni pojmovi elastične stabilnosti linijskih konstrukcija. Uvod u dinamiku konstrukcija: slobodne i prinudne vibracije. Osnovi seizmičkog inženjerstva. Pojam konstruktivnog sistema. Pregled evolucije konstruktivnih sistema. Klasifikacija konstruktivnih sistema. Osnovni principi konstruisanja. Nosivost. Stabilnost. Upotrebljivost. Trajnost. Principi izbora konstruktivnog sistema. Odnos objekat-konstrukcija. Linijski i površinski sistemi - prenos sila. Načini građenja. Konstrukcije zgrada: horizontalni i vertikalni noseći elementi. Skeletni sistem. Panelni sistem. Industrijski objekti. Nosači velikih raspona. Prikaz karakterističnih objekata. Osnove proračuna - modeliranje konstrukcija.
Predavanja. Auditorne i računarske vežbe. Konsultacije. Kontinualno praćenje nivoa znanja, kolokvijumi i ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dušan KovačevićMKE modleiranje u analizi konstrukcija2006Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Miodrag NestorovićKonstruktivni sistemi2000Arhitektonski fakultet, BeogradSrpski jezik
Đorđević RastislavTeorija konstrukcija2004Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumdane40.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kovačević dr Dušan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kočetov-Mišulić dr Tatjana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Džolev dr Igor
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jovanović Đorđe
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rajić Nikola

Auditorne vežbe