Predmet: Štamparske forme (17 - F307)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastGrafičko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Osposobiti studente za sticanje osnovnih i praktičnih znanja iz oblasti pripeme i izrade štamparskih formi za različite tehnike štampe. Prezentovati mogućnosti vezane za elektronsku pripremu tabaka za štampu – elektronsku montaže tabaka. Napraviti jasnu razliku između pripreme konvencionalnih štamparskih formi i štamparskih formi dobijenih CtP tehnologijom i upoznati studente sa svim prednostima i manama pomenutih postupaka. Podići nivo svesti o važnosti precizne izrade štamparske forme, kontrole kvaliteta njene izrade kao i kontinualnog praćenja razvoja tehnologije.
Nakon uspešnog završetka kursa student treba da bude sposoban da poveže osnovna i teoretska znanja stečena na predavanjima sa praktičnim znanjem stečenim na vežbama. Student treba da ima jasnu sliku vezanu za pojedine procese i operacije koje se koriste prilikom izrade štamparske forme za različite tehnike štampe i kontrole kvaliteta štamparske forme. Takođe, treba da bude samostalan u korišćenju softverskih alata koji se koriste za digitalnu montažu tabaka. Znanja stečena u okviru predmeta se koriste u profesionalnom angažmanu prilikom izrade štamparske forme kao i procesa štampe te kao podloga za dalje obrazovanje u oblasti.
Digitalna montaža tabaka (osnove digitalne montaže, vrste i načini montaže tabaka, rad u softverima za digitalnu montažu tabaka). Štamparske forme za ofset štampu (materijali za izradu štamparskih formi, površinske karakteristike kompirnih i slojeva Al2O3, osnovne fizičko-hemijske osobine štamparskih formi, načini osvetljavanja konvencionalnih štamparksih formi, izvori svetla za osvetljavanje štamparksih formi, vrste kopirnih slojeva, kontrola kvaliteta izrade štamparskih formi). CtP štamparske forme za ofset štampu (osnovni materijali za izradu CtP štamparskih formi, vrste CtP štamparskih formi, kopirni slojevi, konstrukcije uređaja za osvetljavanje CtP štamparskih formi, izvori svetlosti za osvetljavanje CtP štamparskih formi, CtP štamparske forme novije generacije bez konvencionalnog razvijanja, kontrola kvaliteta izrade štamparskih formi). Sredstvo za vlaženje i proces vlaženja štamparske forme za ofset štampu (površinske pojave, kontaktni ugao između štamparske forme, sredstva za vlaženje i boje, uloga sredstva za vlaženje u ofset štampi, sastav sredstva za vlaženje, komponente sistema za vlaženje, konstrukcija sistema za vlaženje). Štamparske forme za visoku štampu (osnovni materijali za dobijanje štamparske forme za visoku štampu, sastav štamparske forme za visoku štampu, fotopolimerne štamparske forme, konvencionalni proces izrade fotopolimernih štamparskih formi za visoku štampu, CtP proces izrade fotopolimernih štamparskih formi za visoku štampu, savremene tehnologije izrade štamparske forme za visoku štampu, kontrola kvaliteta izrade štamparskih formi). Štamparske forme za propusnu štampu (materijali za izradu štamparske forme, materijali za izradu rama za štamparsku formu, konvencionalan način izrade štamparskih formi za propusnu štampu, izrada štamparskih formi uz pomoć CtP tehnologije, kontrola kvaliteta izrade štamparskih formi). Štamparske forme za duboku štampu (osnovni materijali za dobijanje štamparske forme za direktnu duboku štampu.
Predavanja, računarske vežbe, laboratorijske vežbe, konsultacije, seminarski. Predavanja i vežbe se realizuju uz pomoć prezentacija sa brojnim praktičnim primerima iz realnih sistema i sa video prilozima novih tehnologija izrade. Računarske vežbe se realizuju uz pomoć aktuelnih softverskih alata gde studenti na praktičnim primerima stiču neophodna znanja. Laboratorjske vežbe pružaju mogućnost za rad u manjim grupama te upoznavanja sa uređajima koji se koriste za izradu štamparskih formi za različite tehnike štampe. Studenti samostalno pristupaju izradi zadate teme seminarskog rada. Na usmeni deo ispita pozivaju se samo studenti koji su položili praktičan deo ispita odnosno oni studenit koji su prethodno položili računarske i laboratorjske vežbe te pismeni deo ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Hoffman-Walbeck, T.Lehrbuch Digitale Druckformherstellung2004Dpunkt Verlag, HeidelbergNemački
Hinderliter, H.Understanding Digital Imposition2002GATF Press, PittsburgEngleski
Novaković, D., Pavlović, Ž., Dedijer, SOd kompjutera do štampe : Computer to Plate tehnologije2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kipphan, H.Handbook of Print Media : Technologies and Production Methods2001Springer-Verlag, HeidelbergEngleski
Gojo, M., Mahović Poljaček., SOsnove tiskovnih formi2013Grafički fakultet, ZagrebHrvatski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada5.00
Odbranjene računarske vežbedada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada2.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada3.00
Seminarski raddada10.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Pavlović dr Živko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kašiković dr Nemanja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milošević dr Rastko
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pavlović dr Živko
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Maričić Katarina
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Gvoka Teodora
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Adamović dr Savka
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe