Predmet: Osnovi računarske inteligencije (06 - E236A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..

Ovladavanje osnovnim principima i tehnikama "klasične" veštačke inteligencije i mekog" računarstva (soft computing).
Identifikacija, struktura i tehnike rešavanja problema koji zahtevaju inteligenciju.
Koncepti, ciljevi, pristupi, okruženja i oblasti primene VI. Logičko programiranje: propoziciona i predikatska logika; Programski jezik Prolog. Pretrage: slepe i heurističke pretrage, genetski algoritmi. Rešavanje problema u uslovima neodređenosti: probabilistički pristup, fazi pristup. Osnove mašinskog učenja: tipovi algoritama, pristupi, veštačke neuronske mreže. Sistemi bazirani na znanju. Inteligentni softverski agenti: definicija, tipovi, arhitektura, tehnologije. Primene VI.
Predavanja. Računarske vežbe. Konsultacije. Praktični deo gradiva studenti polažu u računarskoj laboratoriji rešavajući obavezne zadatke. Studenti mogu da rešavaju i neobavezne laboratorijske zadatake. Zadaci se ocenjuju. Deo gradiva koji čini logičku celinu može se polagati u vidu parcijalnih ispita – kolokvijuma (2 – 4). Parcijalni ispit je deo ispita. Student može izaći na sledeći parcijalni ispit ako je osvojio najmanje 30% poena na prethodnom. Parcijalni ispiti se polažu u pismenoj formi. Završni deo ispita studenti polažu usmeno. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja, ocena obaveznih i neobaveznih zadataka, ocena uspeha na parcijalnim ispitima i ocene na završnom ispitu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stuart Russel, Peter NorwigArtificial Intelligence: A Modern Approach2003Prentice Hall, 2003, ISBN: 0-13-790395-2Engleski
David Poole, Alan Mackworth, Randy GoebelComputational Intelligence A Logical Approach1998Oxford University Press, 1998, ISBN 0-19-510270-3Engleski
Đorđe Obradović, Zora KonjovićRačunarska inteligencija - Priručnik za vežbe2004FTN, 2004, (elektronsko izdanje)Srpski jezik
M. Wooldridge An Introduction to Multiagent Systems 2002 John Wiley and Sons Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni projekatdada25.00
Domaći zadatakdada2.00
Prisustvo na predavanjimadada3.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Obradović dr Đorđe
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Okanović dr Dušan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Jocić Marko
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vasiljević Marko
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Perić Ivan

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kaplar Aleksandar
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kondić Miroslav

Računarske vežbe