Predmet: Bezbednost u sistemima elektronskog poslovanja (06 - E2E41)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Operativni sistemidada
Internet mrežedane
Osposobljavanje studenata za primenu metoda i tehnika za zaštitu podataka u sistemima elektronskog poslovanja.
Poznavanje metoda i tehnologija za zaštitu podataka. Student je kompententan da koristi kriptografske metode i tehnologije, realizuje softver za zaštitu podataka u sistemima elektronskog poslovanja, projektuje i implementira mehanizme za proveru identiteta i kontrolu pristupa za različite segmetne sistema elektronskog poslovanja.
Kriptografija: pregled osnovnih koncepata, kriptografski protokoli, algoritmi, digitalni potpisi, digitalni sertifikati. Simetrični i asimetrični kriptografski algoritmi, heš funkcije, razmena ključeva. Kriptografski standardi. PKI infrastruktura: upravljanje ključevima, uspostavljanje PKI infrastrukture, sertifikaciona tela, hijerarhija sertifiakcionih tela. Zaštita XML dokumenata: digitalni potpisi, šifrovanje, bezbednost web servisa. Tehnologija smart kartica: organizacija, način rada, standardi, korišćenje. Primena bezbednosnih koncepata na nivou operativnih sistema, baza podataka i računarskih mreža. Provera identiteta: jednofaktorska autentifikacija, dvofaktorska autentifikacija, lozinke, challenge-response princip, napadi, Kerberos, HTTP autentifikacija. Kontrola pristupa: koncepti, elementi, politika, mehanizmi i modeli kontrole pristupa.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
B. Schneier Applied Cryptography Protocols, Algorithms, and Source Code in C 1995 Wiley, New York Engleski
William StallingsCryptography and Network security Principles and Ppractice, Fifth Edition2011Pearson Education, Prentice HallEngleski
David F. Ferraiolo, D. Richard Kuhn, Ramaswamy ChandramouliRole-Based Access Control, Second Edition2007Artech HouseEngleski
Blake DournaeeXML Security2002McGraw-HillEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sladić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kaplar Sebastijan
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Čalija Dragana
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Martinović Lajoš
Asistent-master

Računarske vežbe