Predmet: Grejanje i ventilacija (17 - M3322)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTermotehnika, termoenergetika i upravljanje energijom
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2008..

Sticanje znanja, veština i razvijanje inženjerskog pristupa kod projektovanja i izvođenja instalacija i postrojenja iz oblasti grejanja i ventilacije.
Studenti stiču znanje potrebno za projektovanje i izvođenje instalacija i postrojenja iz oblasti grejanja i ventilacije. Korišćenje stečenog znanja u dal?em obrazovanju, odnosno praksi.
Uvod – pojam, istorijat, primena i značaj izučavanja; Spol?ašnji i unutrašnji klimatski uslovi, Sobna klima i termički komfor; Izbor unutrašnjih projektnih uslova; Proračun gubitaka toplote; Sistemi centralnog grejanja; Podela sistema; Proračun i izbor grejnih tela; Proračun cevne mreže; Kotlarnice i toplotne podstanice: vrste, toplotne šeme, proračun i izbor opreme; Regulacija sistema centralnog grejanja; Podela i primena sistema sa niskotemperaturskim grejanjem; Podno grejanje; Osnove dal?inskog snabdevanja toplotom; Sistemi ventilacije; Podela sistema; Komora za ventilaciju; Vazdušni kanali i njihov proračun; Proračun i izbor opreme postrojenja za ventilaciju; Potrošnja energije u sistemima za grejanje;
Predavanja, auditorne, računarske i laboratorijske vežbe, konsultacije, stručni obilasci instalacija i postrojenja. Predavanja su zadužena za teoretski deo gradiva i praćena su primerima projektovanih ili izvedenih rešenja u praksi. Vežbe prate predavanja i na njima se auditorno, računarski i laboratorijski obrađuju primeri i zadaci iz delova gradiva, prethodno izloženih i objašnjenih na predavanjima. Konsultacije se takođe održavaju kod vođenja izrade projekata i diplomskih radova. Za sticanje potpunijeg znanja iz predmetnog gradiva, obilaze se karakteristične instalacije i postrojenja. Takođe, posete međunarodnim konferencijama i sajmovima i aktivna saradnja sa domaćim i međunarodnim stručnim organizacijama KGH, ASHRAE, REHVA... Softverski paketi koji se koriste su: DesignBuilder, IES-VE , EnergyPlus, SketchUp sa dodatkom OpenStudio, IntergaCAD, Tsol.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Reknagel, H.Grejanje i klimatizacija1987Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Todorović, B.Projektovanje postrojenja za centralno grejanje2009Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Zrnić, S., Ćulum, Ž.Grejanje i klimatizacija1995Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
R. Howell, W. Coad, H. SauePrinciples of Heating, Ventilating and Air Conditioning, 6th ed2009ASHRAE, Atlanta, USAEngleski
Spitler, J.D.Load Calculation Applications Manual : SI Edition2010ASHRAE, AtlantaEngleski
AnonymousASHRAE Handbook-HVAC Applications2011ASHRAE, Atlanta, USAEngleski
AnonymousASHRAE Handbook-Fundamentals2009ASHRAE, Atlanta, USASrpski jezik
AnonymousASHRAE Handbook—HVAC Systems and Equipment2008ASHRAE, Atlanta, USAEngleski
Sokolov, J.Toplifikacija i toplotne mreže1985Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Čenjac, A., Bjelaković, R., Anđelković, A.Nekonvencionalni sistemi grejanja2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Anđelković dr Aleksandar
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Munćan Vladimir
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Munćan Vladimir
Asistent

Računarske vežbe