Predmet: Pisana i govorna komunikacija u tehnici (17 - SES103)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.11.2012..

Osposobljavanje studenata za govornu i pisanu profesionalnu komunikaciju. Tokom kursa, studenti treba da ovladaju "mekim" veštinama za efikasnu i uspešnu poslovnu komunikaciju. Studenti takođe treba da steknu veštine akademskog pisanja i prezentovanja. Kroz kurs studenti treba da steknu i veštinu pretrage i pozivanja na adekvatnu naučnu i stručnu literaturu u cilju potkrepljivanja poruke koju žele da prenesu.
Nakon uspešno završenog kursa, student je stekao veštinu pisane i oralne komunikacije sadržaja relevantnih za inženjersku struku na srpskom i engleskom jeziku. Student je stekao veštinu da se jasno i koncizno izražava, kao i da poruku koju želi da prenese potkrepi adekvatnom naučnom i stručnom literaturom. Student je stekao veštine akademskog pisanja i prezentovanja, kao i smernice za pisanje diplomskog rada. Student je takođe stekao veštine profesionalne komunikacije putem različitih kanala (elektronska pošta, telefon,...).
Struktura i sadržaj seminarskog, diplomskog, master i naučnog rada; Elementi pravopisa i gramatike srpskog i engleskog jezika; Vizuelna komunikacija (izgled celokupnog dokumenta, način prezentacije slika i tabela u radu); Prezentovanje; Rad u alatima za oblikovanje teksta (MS Word i LaTeX); Poslovna korespondencija (pisanje rezimea i izveštaja; komunikacija u timu; komunikacija putem različitih kanala: elektronska pošta, telefon, telekonferencije); Elementi naučnog rada (pretraga naučne literature, proces publikacije rada, recenziranje i odgovor na recenzije, citiranje stručne i naučne literature, vrednovanje časopisa i konferencija)
Na predavanjima, studenti dobijaju smernice o načinu pisanja i usmenog izlaganja sadržaja. Glavnu okosnicu predmeta čini seminarski rad koji student treba da napiše i usmeno izloži. Kao dodatnu vežbu, student dobija odabrani seminarski rad svojih kolega koji je dužan da recenzira. Takođe, student treba da napiše i svoj rezime. Ocena praktičnog dela se formira na osnovu kvaliteta napisanog seminarskog rada, održane prezentacije, recenzije i rezimea. Završni deo ispita studenti polažu usmeno.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Popović, Z.Kako napisati i objaviti naučno delo2014Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Gross, A., et al.Technical Writing2016Open Oregon Educational ResourcesEngleski
Jeffrey, R.About Writing : A Guide2016Open Oregon Educational ResourcesEngleski
Kepka, J.Oregon Writes Open Writing Text2016Open Oregon Educational ResourcesSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana završnog radaneda30.00
Složeni oblici vežbidada20.00
Seminarski raddada50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Slivka dr Jelena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ivanović dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Slivka dr Jelena
Vanredni profesor

Računarske vežbe