Predmet: Uvod i principi zaštite na radu (06 - ZR101)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Obrazovni cilj predmeta predstavlja upoznavanje studenata sa osnovnim principima bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i značajem njihove primene kao osnovnog uslova za ostvarenje svih sigurnosnih, zdravstvenih, etičkih i ekonomskih prava i benefita, kako za pojedinca, tako i za preduzeće. Tokom nastave studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i sa značajem striktnog poštovanja važeće zakonske regulative iz predmetne oblasti. Obrazlaže se neophodnost uspostavljanja sistema bezbednosti i zdravlja na radu, opisuju se elementi sistema i objašnjava način njegovog uspostavljanja, kao i njegovog konstantnog razvoja tokom vremena. Studenti se upoznaju sa ulogom Vlade, Unije poslodavaca i sindikata radnika čija tesna saradnja predstavlja osnovu uspeha u implementaciji sistema bezbednosti i zdravlja na radu na nivou države.
Studenti će po odslušanom predmetu steći osnovna znanja o značaju i principima bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. Biće osposobljeni da ove principe prepoznaju i da ih se pridržavaju unutar realnog poslovnog okruženja. Upoznaće se sa ulogom svih aktera u implementaciji sistema bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i na taj način će steći potrebna znanja za primenu sistema u preduzećima. Studenti će biti upoznati sa značajem edukacije što šire populacije u cilju dostizanja odgovarajućeg nivoa svesti pojedinaca, kao osnovnog preduslova za postizanje bezbednog radnog okruženja. Studenti će se takođe upoznati i sa osnovnim zakonskim propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, koji proističu iz direktiva Evropske unije, konvencija Međunarodne organizacije rada i međunarodnih standarda.
Sistemi i elementi sistema. Organizacioni sistem i preduzeće. Osnovni elementi sistema i procesi rada u preduzeću. Tehničko tehnološki procesi u preduzeću i karakteristike procesa. Osnovni pojmovi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; Značaj bezbednog radnog mesta i radnog okruženja; Principi bezbednosti i zaštite zdravlja na radu; Osnovni elementi sistema bezbednosti i zdravlja na radu; Aspekti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu - zdravstveni, etički i finansijski; Sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji; Uspostavljanje sistema bezbednosti i zdravlja na radu kao procesa evropske integracije; Proces stabilizacije i pridruživanja EU; Međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; Direktive Evropske unije; Konvencije Međunarodne organizacije rada; Pravni propisi Republike Srbije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; Međunarodni standardi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; Primeri dobre prakse
Metod izvođenja nastave baziran je multimedijalnim predavanjima i vežbama. Na predavanjima se daju okviri problema i analiziraju činjenice i teorijski prilazi, a na vežbama se nastava obavlja u interaktivnoj formi i kroz praktičan rad u okviru laboratorijskih vežbi. Metod izvođenja nastave podrazumeva da se najmanje četrdeset procenata vremena posveti aktivnom učešću studenata, rad u laboratoriji i posete proizvodnim i uslužnim organizacijama
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Jeremy StranksThe Health & Safety Handbook2006Kogan Page Limited, 120 Pentonville Road, London, United KingdomEngleski
John Ridley, John Channing Safety at WorkX Butterworth-Heinemann An imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP Engleski
Dragutin Stanivuković, Morača Slobodan, Vulanovic SrđanSkripta: Uvod i principi bezbednosti i zdravlja na radu2009FTN, Mašinski fakultet u kragujevcuSrpski jezik
ZakonZakon o bezbednosti i zdravlju na radu2005Sl. glasnik R. Srbije broj 101/2005.Srpski jezik
XOHSAS 18001:2007 – Occupational Health and Safety Assesment SystemX British Standard InstituteEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Hadžistević dr Miodrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Štrbac dr Dragana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihajlović mr Višnja
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mirosavljević dr Zorica
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Sremački dr Maja
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe