Predmet: Socijalna ekologija (06 - Z310)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Osposobljenost studenata da shvate društveni značaj harmonije između prirode, čoveka i društva, sociološke aspekte ekološke krize, kao i načine i mogućnosti rešavanja ekoločkih problema kako bi u u profesionalnoj praksi dali puniji doprinos stvaranju humanog društva.
Sticanje socioloških saznanja o društvenim uzrocima zagađenosti životne sredine u modernom društvu, stepenu i dimenzijama zagađenosti, kao i teorijskim i institucionalnim oblicima rešavanja ekološke krize i istraživačkim procesima i metodama istraživanja ekoloških problema.
Prirodna i društvena sredina: čovek kao prirodno i društveno biće, elementi čovekove životne sredine, kvalitet života i kvalitet životne sredine. Razvoj društva i kvalitet životne sredine: životna sredina u agrarnim, industrijskim i informatičkom društvu. Ekološki rizici i moderno društvo: spoljašnji i proizvedeni rizici. Socijalni aspekti ekološke krize modernog društva: zagađenost prirode, zagađenost radne sredine (otuđenje u radu i tehnički rizici), zagađenost društvene sredine (otuđenje ljudi od života i društva, konzumentska kultura, lažne vrednosti ). Društveni uzroci ekološke krize: tehnološki razvoj, razvoj naselja, industrijalizacija, priroda privrednog i društvenog sistema, rast stanovništva, vrednosni sistem, potrošnja, globalizacija. Globalizacija i ekologija: globalno društvo kao društvo proizvedenih rizika, globalizacija i ekološke nejednakosti u svetu. Teorijska shvatanja načina rešavanja ekološke krize: granice rasta, demografska tranzicija, održivi razvoj, međunarodna pravna zaštita životne sredine, ekološka modernizacija, eko-efikasnost, ekocentrizam. Ekološka svest i kultura:elementi, nivo i faktori razvoja ekološke svesti i kulture. Ekološka politika: ciljevi, principi i subjekti ekološke politike, uloga vlada u rešavanju ekoloških problema. Ekološki pokreti: ciljevi, principi i načini delovanja ekoloških pokreta. Ekološka etika: norme, praksa, sankcijeIstraživanje ekoloških problema: izrada teorijsko hipotetičkog okvira, utvrđivanje uzorka, metode istraživanja, realizacija istraživanja, analiza rezultata.
Nastava se izvodi u obliku predavanja i ucešca studenta u raspravi o izloženim problemima, kao i izrade seminarskih radova, izlaganja semeniraskih radova na vežbama i diskusije studenata o problemima seminarskog rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ulrik BekRizično društvo.2001Vilip VišnjićSrpski jezik
Entoni GidensSociologija2003Ekonomski fakultet, BeogradSrpski jezik
Markus. T.Ekologija i antiekologija2004Zavod za sociologijuSrpski jezik
Paul BrownGlobal Warming:Can Civiliyation Survive1996Bladford>/eng>Engleski
G. Tyler MillerLiving in the Environment:Principies, Connektions and Solutionsy</eng<2000Brooks, ColeEngleski
Grul,. H.Jedna planeta je opljačkana1985BeogradSrpski jezik
Tomislav SmrečnikSocijalna ekologija2004Fakultet za bezbednost, BeogradSrpski jezik
Danilo MarkovićSocijalna ekologija2005Zavod za izdavanje udžbenika SrbijeSrpski jezik
John HanniganEnviromental Sociology: A Social Constructionist Perspective2006RoutledgeEngleski
Alan IrwinSociology and the Enviroment: A Critical Introduction to Society, Nature and Knowledge2001John Wiley & SonsEngleski
Riley DunlapSociological Theory and the Enviroment2002Rowman & LittlefieldEngleski
Michael RedcliftThe International Handbook of Enviromental Sociology2010Edward Elgar PublishingEngleski
Entoni GidensKlimatske promene i politika2010Clio BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radivojević dr Radoš
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović Živojin
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Pejić dr Sonja
Vanredni profesor

Auditorne vežbe