Predmet: Procena stanja oštećenih građevinskih objekata (06 - URZP62)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija objekata
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Sticanje znanja o osnovnim vrstama oštećenja građevinskih objekata nakon katastrofalnih događaja i požara, kao i o metodologijama i metodama za procenu stvarnog stanja i sigurnosti oštećenih građevinskih objekata.
Stečeno znanje koristi u stručnim predmetima i inženjerskoj praksi. Student je kompententan za korišćenje različitih nedestruktivnih i destruktivnih metoda ispitivanja, registrovanje i klasifikaciju defekata i oštećenja, utvrđivanje uzroka njihovog pojavljivanja i za grubu procenu stanja i bezbednosti građevinskih objekata nakon katastrofalnih događaja i požara.
Destruktivne i nedestruktivne metode ispitivanja (oprema, postupci, mogućnost primene). Klasifikacija i ispoljavanje oštećenja na građevinskim objektima nakon katastrofalnih događaja (požari, zemljotresi, eksplozije, poplave, preoptrećenje itd.). Metodologije pregleda i procene stanja konstrukcija građevinskih objekata. Tehnička regulativa. Primeri pregleda i procene stanja oštećenih građevinskih objekata
U okviru predavanja studentima se kroz prezentacije pomoću fotografija, tabela, dijagrama, formula i naglašenih tekstova - definicija, objašnjava materija koja je predviđena nastavnim programom. Takođe se prikazuju i kratki tematski filmovi. U okviru laboratorijskih vežbi studenti mogu da vide i sami obave razna nedestruktivna ispitivanja. Na auditornim vežbama studentima se prikazuju različiti objekti na kojima je izvršena procena stanja sa ciljem da se bolje upoznaju sa metodologijom, obradom prikupljenih podataka i načinom zaključivanja. Ispit se sastoji iz usmenog dela. Tokom semestra u kome se sluša predmet, usmeni deo ispita se može položiti kroz dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
G.S.T. ArmerMonitoring and Assessment of Structures2001SPON Press, London & New YorkEngleski
John H. Bungey, G. MIllard, M.G.GranthamTesting of Concrete in Structures2006SPON Press, LondonEngleski
Radonjanin Vlastimir, Mirjana MaleševProcena stanja građevinskih objekata - materijal sa predavanja2011Predmetni nastavniciSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Malešev Mirjana

Predavanja
Nedostaje slika

Radonjanin Vlastimir

Predavanja
Nedostaje slika

Lekić Radoslav

Auditorne vežbe