Predmet: Poslovno pravo (17 - IM1009)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Osposobljavanje studenata za sticanje znanja iz oblasti poslovnog prava. Ovladavanje osnovnim znanjem o pravnim načelima organizovanja privredne aktivnosti kroz pravno-organizacione forme privrednih društava kao i ugovornih odnosa između privrednih subjekata u nacionalnim pravnim okvirima i komparacija sa evropskim pravilima privrednih društava.
Studenti će biti osposobljeni za razumevanje pravnog statusa privrednih društava kao i ugovornih odnosa koji nastaju u njihovom poslovanju. Stečena znanja mogu koristiti u daljem obrazovanju i boljem razumevanju srodnih predmeta i u drugim sličnim predmetima iz privredno-pravne oblasti. Stiču kompetencije koje mogu biti primenjene u praktičnom radu i razumevanju poslovnih odnosa između privrednih subjekata.
(1) Uvodni deo Pravo i druga društvena pravila. Pravne norme. Izvori prava. Tumačenje pravnih normi. Subjekti prava. Pravni odnosi. Vršenje i zaštita subjektivnih prava. (2) Drugi deo - Pravni status privrednih društava; Opšti deo: Privredni subjekti - osnovni pojmovi i istorijski razvoj. Privredna društa - pojam i zajednička pravila za sva privredna društva; Posebni deo: Pravni status privrednih društava za sve pravno-organizacione forme, posebno izučavanje svih formi društva lica i društva kapitala. Ortačko društvo. Komanditno društvo. Društvo sa ograničenom odogovornošću. Akcionarsko društvo. (3) Deo treći - Privredni ugovori - Opšti deo: Pojam i značaj ugovora robnog prometa. Zaključenje ugovora robnog prometa. Sredstva obezbedjenja i izvršenja ugovora. Promene i raskid ugovora. Ispunjenje ugovora i odgovornost za neispunjenje.- Posebni deo: Ugovor o prodaji robe. Ugovor o zastupanju. Ugovor o skladištenju. Ugovor o prevozu robe. Ugovor o franšizingu. Ugovor o lizingu. Osnovne hartije od vrednosti: menica, ček i robne hartije od vrednosti.
U radu na predmetu Poslovno pravo koristi se normativno-pravni metod pri izlaganju pozitivno - pravne regulative i pravno-analitički metod pri izradi seminarskih radova i obradi primera iz prakse.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mirko VasiljevićPoslovno pravo2004Udruženje pravnika u privredi Srbije, BeogradSrpski jezik
Sonja BunčićPravna priroda akcije2004Poslovni biro SB, Novi SadSrpski jezik
Gower and DaviesPrinciples of Modern Company Law2008Sweet /MaxwellEngleski
Ferranini, Hopt, Winter, WymeerschReforming company and Takeover Law in Europe2004Oxford University PressEngleski
Šogorov, S., Arsić, Z.Ugovori trgovinskog prava2011Pravni fakultet u Novom SaduSrpski jezik
Arsić Z., Marjanski V.Pravo privrednih društava2016Pravni fakultet u Novom SaduSrpski jezik
Sonja BunčićBankarsko i berzansko pravo2012Poslovni biro SB, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dukić-Mijatović Marijana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bunčić dr Sonja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dukić-Mijatović Marijana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Perić Aleksandra
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bunčić dr Sonja
Redovni profesor

Auditorne vežbe