Predmet: Analiza i obrada biomedicinskih signala (17 - BMI123)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.11.2012..

Mogućnosti primene alata teorije slučajnih procesa i obrade signala na analizu biomedicinskih signala. Cilj analize je kvantitativna procena parametara ispitivanog subjekta radi podrške objektivnoj dijagnostici i prognostici. Studenti će imati priliku da koriste realne signale na osnovu kojih će oceniti značaj analize u napretku i usavršavanju medicinske dijagnostike. Poseban akcenat će se staviti na paralelu između realnih signala i slučajnih procesa. Studenti će se upoznati sa teorijskim osnovama i primerima osnovnih metoda obrade signala, prilagiđenih biomedicinskim aplikacijama. Upoznaće osnovne biomedicinske signale, kao i značaj i principe modelovanja u analizi bioloških sistema.
Studenti će naučiti specifičnosti inherente analizi realnih biomedicinskih signala, kako sa aspekata obrade signala, tako i sa aspekata slučajnih procesa. Naučiće mogućnosti primene matematičkih alata na realne signale, određivaće njihove osobine i karakteristike i videće kako se to koristi za podršku lekarima. Savladaće principe formiranja tomografskih projekcija i principe rekonstrukcije poprečnih preseka na osnovu profila.
- 1D signali: Principi generisanja signala – organizam kao skup senzora, aktuatora i prenosnih puteva. Osnovne procedure predobrade neophodne za dalju analizu. Vrste i primeri biomedicinskih signala sa naglaskom na kardiovaskularne: karakteristični parametri, kompleksnost i uparivanje, značajni parametri u frekvencijskom domenu. Izvedeni signali – PI, HR, SBP, DBP, MBP, QT. Primeri analize 1D signala – Poenkare plot kao primer linearne analize, beskonačno diferencijalno klipovanje kao primer nelinearne. Studenti će za ilustraciju koristiti signale koje će snimiti na sebi (uz pismenu saglasnost). - 3D signali: Radonova transformacija kao osnov višedimenzionalne dijagnostike: sinogrami, teorijske osnove funkcionisanja, aplikacije. Rekonstrukcija – filtrirana obrnuta projekcija, Furijeova teorema o slojevima, iterativne procedure. Primena Radonove transformacije kod različitih načina generisanja tomografskih slika (CT, SPECT, PET, NMR, ultrazvuk). Karakteristični artefakti u tomografskim prikazima koji se dobijaju navedenim tehnikama.
1. Predavanja i vežbe na tabli. 2. Praktične vežbe na 1D signalima – studenti će sebe snimati pomoću uređaja Schiller AT-101 (uz pismenu saglasnost) a na raspolaganju će imati i snimke pacijenata (KBC Bežanijska kosa) i laboratorijskih životinja (Medicinski fakultet, Institut Siniša Stanković, Institut Pupin, Institut za fiziku), uz pismeno odobrenje institucija koje su nam snimke ustupile. 3. Terenska nastava: a. Obrada 1D signala – poseta istraživačkim institucijama u Beogradu b. Obrada 3D signala: Centar za imidžing Sremske Kamenice – tomografija putem CTa, PETa, NMRa, digitalnog mamografa i ultrazvučna vizualizacija. Predmetni projekat se radi na realnim signalima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
RH Brown, RH Smallwood, DC Barber, PV Lawford, DR HoseMedical Physics and Biomedical engineering1999IOP Institute of Physics PublishingEngleski
AC. Kak, M. SlaneyPrinciples of computerized tomography imaging1999IEEE PressEngleski
Dejan PopovićMedicinska instrumentacija i merenja2014Akademska misaoSrpski jezik
Tamara Škorić, Dragana BajićPraktikum iz obrade biomedicinskih signala2019Novi Sad, Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Bajić, D.Search, synchronization, sequences, states: a different approach2006Fakulet tehničkih nauka, Novi SadSrpski/engleski jezik
BAJIĆ, D.Električna i elektronska kola, uređaji i merni instrumenti1972BIGZ, BeogradSrpski jezik
Gatlin, L.L.Information Theory and the Living System1972Columbia University Press, New YorkSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bajić dr Dragana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović Milovan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bajić dr Dragana
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Škorić dr Tamara
Vanredni profesor

Auditorne vežbe