Predmet: Vetroelektrane (17 - EOS301)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Predmet ce dati uvid u značaj obnovljivih izvora energije, predstaviti mogućnosti energije vetra, kao i načine i tehnička rešenja za njeno uspešno i efikasno iskorišćavanje. Predmet ulazi u razmatranje osnovnih merodavnih pojmova i problema koji se odnose na rad vetroelektrane u stvarnim radnim uslovima (kako u ostrvskom radu, tako i u radu na krutoj električnoj mreži). Osim toga cilj je da se predstave električni generatori, odnosno elektromotorni pogoni koji se primenjuju u vetroelektranama sa svojim osobinama, prednostima i nedostacima, a zatim načini i postupci njihovog upravljanja i regulacije u cilju postizanja unapred zadatih standarda i kvaliteta isporučene energije. Osim toga, daje se i kratak uvid u mehanički podsistem vetroelektrane. Svrha ovoga predmeta jeste i da predstavi ekonomska i ekonomsko-tehnička stanovišta primene vetroelektrana uz poseban osvrt na stanje i mogucnosti u Srbiji.
Studenti će steći jasan uvid u energetske mogućnosti koje pružaju obnovljivi izvori, pre svega vetar. Ovladaće svim merodavnim pojmovima vezanim za rad i iskorišćavanje vetroelektrana. Upoznaće se sa sastavnim delovima pogona vetroelektrane (mehanički podsistem, električni podsistem - generator, uređaji energetske elektronike, itd.). Steći ce znanja o prednostima i nedostacima raznih tehničkih rešenja, kao i o opsegu njihove primene. Biće upoznati sa osnovnim postupcima upravljanja pogonima vetroelektrana kako bi se ispunili zahtevi za kvalitetom isporučene električne energije. Upoznaće se sa ekonomskim pitanjima koja se tiču iskorišćavanja vetroelektrana sa osvrtom na stanje i mogućnostima primene u Srbiji.
Značaj obnovljivih izvora energije. Mogućnosti i prednosti primene obnovljivih energetskih izvora. Vetar kao obnovljivi energetski izvor (priroda vetra, tipovi vetra, ruža vetra). Energetski sadržaj vetra. Pretvaranje energije vetra u mehaničku energiju (strujna cev, kriva snage, kriva učinka, pregled i poređenje određenih karakteristika). Sistem upravljanja i sigurnosni sistem vetroelektrane. Regulacija snage. Izbor ose obrtanja i broja krilaca. Glavni delovi vetroturbine. Izbor generatora u vetroelektrani. Generator (asinhroni generator sa kaveznim rotorom, asinhroni generator sa motanim rotorm, sinhroni generator sa stalnim magnetima). Načini povezivanja generatora i pretvarača en. elektronike u pogonu vetroelektrane. Uticaj promene brzine vetra (linearna, udarna, šumna promena). Rad vetroelektrane na krutoj mrezi (propadi napona, prelazne pojave, međusobni uticaj vetroelektrane i distributivnog transformatora). Ostrvski rad vetroelektrane. Zahtevi za kvalitetom isporučene el. energije. Uloga FACTS uredjaja u poboljšanju kvaliteta isporucene energije. Tehnoekonomska razmatranja vetroelektrana (pouzdanost, vreme otplate ulaganja, raspodela troškova). Mogućnosti dobijanja električne energije iz energije vetra u Srbiji.
Predmet će se izučavati kroz izlaganje osnovnih nacela na predavanjima, razmatranje primera i rešavanje odgovarajućih problema na auditornim vežbama i praktičan rad u laboratoriji i pogonu (demonstracije i vežbe).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Tony Burton, David Sharpe, Nick Jenkins, Erwin BossanyiWind Energy Handbook2001John Wiley & Sons LtdEngleski
Ljiljana Pilić, Darko Stipančev, Zoran MilasHidroenergetska i aeroenergetska postrojenja1996Školska knjiga, ZagrebHrvatski
B. Wu, Y. Lang, N. Zargari, S. KouroPower Conversion and Control of Wind Energy Systems2011Wiley - IEEE PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Čorba dr Zoltan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dumnić dr Boris
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popadić dr Bane
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jerkan dr Dejan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe