Predmet: Hemijski fenomeni u inženjerstvu (12 - Z600)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.11.2012..

Uvođenje studenata tehničkih struka u osnove i zakonitosti hemijskih fenomena i principa.
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti opšte i neorganske hemije, kao i fundamentalnih hemijskih principa koja omogućavaju razumevanje velikog broja hemijskih procesa i fenomena reagovanja značajnih za oblast Upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara.
Osnovni hemijski zakoni. Struktura čistih supstanci. Periodičnost osobina elemenata u PSE. Hemijska veza. Tipovi međumolekulskih interakcija. Disperzni sistemi. Rastvori. Tipovi i karakterizacija neorganskih jedinjenja. Toksikologija neorganskih materija. Oksido – redukcija. Brzina hemijske reakcije. Katalizatori. Hemijska ravnoteža. Procesi sagorevanja. Tipovi i karakterizacija organskih jedinjenja. Toksilologija organskih jedinjenja. Koordinaciona jedinjenja. Elementi glavnih grupa PSE, jedinjenja i hemijska reagovanja: vodonik, IA i IIA grupa; IIIA i IVA grupa; VA i VIA grupa; VIIA grupa. Elementi sporednih grupa PSE, jedinjenja i hemijska reagovanja: IB grupa: Cu, Ag, Au; IIB grupa: Zn, Cd, Hg; VIB grupa: Cr, Mo, W i VIIB: Mn i trijada gvožđa: Fe, Co, Ni. Načini štetnih dejstava hemijskih jedinjenja. Direktno dejstvo toksičnih organskih i neorganskih jedinjenja. Indirektno štetno dejstvo organskih i neorganskih jedinjenja. Zapaljivost i eksplozivnost organskih i neorganskih jedinjenja. Eksplozivna atmosfera.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije, zajedničke i individualne. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, laboratorijskim i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj formi i sastoji se od računskog i teorijskog dela. Računski deo pismenog ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. Vojinović Miloradov, M. Turk Sekulić, J. RadonićHemija - Interna skripta2011Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
M. Vojinović Miloradov et al.Radna sveska, Praktikum sa uputstvima za vežbe iz predmeta Hemijski fenomeni u inženjerstvu2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
S. ArsenijevićOpšta i neorganska (odabrana poglavlja)1998Naučna knjiga, Beograd,Srpski jezik
I. Filipović, S. LipanovićOpća i anorganska kemija I, II (odabrana poglavlja)1991Školska knjiga, ZagrebHrvatski
P. Vollhardt and N. SchoreOrganska hemija2004Data status, BeogradSrpski jezik
P. Atkins and L.JonesChemical Principles2010Clancy Marshall, New York. Engleski
D. Veselinović, I. Gržetić, Š. Đarmati, D. MarkovićStanja i procesi u životnoj sredini1995Fakultet za fizičku hemiju, Beograd,Srpski jezik
O. Stojanović, N., Stojanović, Đ. KosanovićŠtetne i opasne materije1995Rad, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kiurski dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović dr Maja
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kovačević dr Srđan
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mihajlović dr Ivana
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Brborić Maja
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pap Sabolč
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Zoraja dr Bojana
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe