Predmet: Tehnologije montaže i demontaže (06 - EOS19)


Osnovne informacije

KategorijaStručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.01.2007..

Upoznavanje studenata sa tehnologijama i sistemima za spajanje delova i komponenti kako bi se u rezultatu dobio montiran i funkcionalno ispravan proizvod.
Nakon odslušanog kursa i položenog ispita student je osposobljen da izvrši strukturiranje proizvoda, uoči potrebne zahvate spajanja i definiše optimalan redosled njihovog izvođenja. Zatim je osposobljen da izvrši projektovanje tehnološkog postupka i sistema za ručno-mehanizovane, robotizovane i automatizovane operacije montaže, kao i povezivanje pojedinačnih elemenata u kompleksan sistem. Student je takođe osposobljen da izvrši procenu troškova i vremena izvođenja operacija. Pored ovoga student će biti u stanju da izabere nivo demontaže koji će biti primenjen i način na koji će razdvojeni materijali biti tretirani i reciklirani u skladu sa pravnim regulativama.
Uvod u teoriju montažnih sistema. Osnovni pojmovi i defiicije. Položaj montaže u ukupnom procesu proizvodnje. Veličine koje utiču na proces montaže. Uticaj konstrukcije na proces montaže. DFA metodologija za ocenu pogodnosti proizvoda za montažu. Strukturiranje proizvoda. Analiza karakteristika proizvoda i programa proizvodnje. Izbor varijante procesa montaže. Određivanje broja i redosleda izvođenja zahvata – mrežni dijagram. Stepen podele rada. Određivanje vremena i troškova operacija. Izrada tehnološke karte za svaku operaciju. Projektovanje tehnoloških sistema za ručno-mehanizovanu, robotizovanu i automatizovanu montažu. Izbor standardnih elemenata. Projektovanje nestandardnih elemenata za montažu. Projektovanje kompleksnih tehnoloških sistema za montažu. Izbor sistema za rukovanje materijalom i skladištenje. Oblikovanje prostorne strukture sistema za montažu. Definisanje redosleda zahvata demontaže proizvoda. Određivanje dubine demontaže proizvoda u skladu sa strategijama na kraju životnog veka. Tehnologije demontaže (sa i bez razaranja). Uređaji i alati za demontažu. Selekcija materijala u zavisnosti od izabrane strategije. Rukovanje opasnim i štetnim materijalima. Automatizacija demontažnih operacija. Projektovanje tehnološkog postupka i sistema za demontažu.
Usmeno izlaganje uz praćenje slajdova na video bim-u. Korišćenje table i pisanih materijala u funkciji vežbanja, rad u laboratoriji i poseta realnim savremenim poslovnim sistemima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ćosić, I. i Anišić, Z., M. LazarevićTehnološki montažni sistemi2012FTN - Novi SadSrpski jezik
Ćosić, I., Lazarević, M.Tehnologije demontaže2012FTN Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lazarević dr Milovan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Herakovič dr Niko
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rikalović dr Aleksandar
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Todić Vladimir

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Reljić dr Vule
Docent

Auditorne vežbe