Predmet: Industrijski protokoli i mreže (06 - EOS18)


Osnovne informacije

KategorijaStručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Upoznavanje studenata sa modernim informacionim tehnologijama i načinom njihove primene u sistemima za nadzor i kontrolu raznih upravljačkih procesa. Sticanje osnovnih znanja o mikroračunarima namenjenim za rad u industrijskom okruženju kao i o standardnim načinima razmene podataka u okviru industrijskih sistema.
Student nakon odslušanog teorijskog dela, i odrađenih laboratorijskih vežbi dobija jasno praktično znanje iz oblasti industrijskih komunikacija, programibilnih logičkih kontrolera. Stečena znanja se mogu koristiti u rešavanju konkretnihinženjerskih problema.
Elementarni mikroračunar (interna arhitektura, princip rada, osnove digitalne obrade i prenosa podataka, tipovi komunikacionih portova) 2. Programabilni logički kontroleri - PLC (princip rada, osnove programiranja, ulazi/izlazi, proširenja za podršku modernih informacionih tehnologija) 3. Industrijski komunikacioni protokoli nižeg reda (asinhroni prenos podataka: RS-232 i RS-485, sinhroni prenos podataka: SPI i I2C protokoli) 4. Industrijski komunikacioni protokoli višeg reda (PROFIBUS, Industrijski Ethernet) 5. Umrežavanje računara, PLC kontrolera i ostale opreme (Komunikacija sa senzorima i aktuatorima – primer multimetar Siemens SIMEAS Q, SCADA sistem za nadgledanje i akviziciju merenih veličina) 6. Osnovni principi povezivanja na internet (LAN mreže i primena Ethernet, Osnove internet protokola TCP/IP).
Nastava se izvodi na predavanjima, kao i putem vežbi (interaktivnog i pokaznog tipa).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Darko Marčetić, Marko Gecić, Boris MarčetićProgramabilni logički kontroleri i komunikacioni protokoli u elektroenergetici2013FTN, IzdavaštvoSrpski jezik
Vlado PorobićProgramabilni logički kontroleri i komunikacioni protokoli u elektroenergetici, primeri sa rešenjima2014FTN, IzdavaštvoSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vasić dr Veran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Porobić dr Vlado
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popadić dr Bane
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Todorović dr Ivan
Docent

Auditorne vežbe