Predmet: Energetska elektronika (06 - EOS12)


Osnovne informacije

KategorijaStručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Cilj predmeta Energetska elektronika je da studenta osposobi da primenjuje i održava uređaje za pretvaranje parametara električne energije korišcenjem snažnih elektronskih prekidačkih komponenti i metoda digitalnog upravljanja. Cilj je da se upozna sa snažnim poluprovodničkim prekidačkim komponentama, načinima rada svih vrsta pretvarača ( AC/DC, DC/DC, DC/AC i AC/AC) i da stekne neophodna praktična iskustva za primenu stečenog znanja u privredi.
Studenti ce biti osposobljeni da razumeju način rada energetskih elektronskih pretvarača sa snažnim poluprovodnickim komponentama, da postavljaju jednostavna rešenja energetskih pretvarača (AC/DC, DC/DC, DC/AC i AC/AC), kao i da primenjuju komercijalne energetske pretvarače u primenjenoj i potrošackoj elektronici i sličnim aplikacijama. Pored toga, studenti će steći i neophodna praktična iskustva kroz praktičan rad u laboratoriji.
Predmet i značaj energetske elektronike. Uvod u energetske pretvarače. Komponente energetske elektronike. Proračun gubitaka. Ispravljači (AC/DC). Invertori (DC/AC). Naizmenični pretvarači (AC/AC). Jednosmerni pretvarači (DC/DC). Čoperi. Jednosmerni napajaci - Linearni napajaci. Prekidacki napajači. Naizmeniucni napajaci. Primeri primene uređaja energetske elektronike. Komercijalni uređaji, tržište i nacini upotrebe.
Kroz predavanja na tabli iznose se glavna rešenja energetskih pretvarača i ukazuje na načine njihove praktične primene. Praktična iskustva stiču se na laboratorijskim vežbama kroz samostalan rad na sklapanju pojedinih kola i ispitivanjem rada gotovih rešenja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
B.DokićEnergetska elektronika: pretvarači i regulatori2000Elektrotehnički fakultet i Banja Luka Comp.Srpski jezik
Vladimir KatićEnergetska elektronika - zbirka rešenih zadataka1998Univerzitet u Novom Sadu - Edicija Univerzitetski udžbenikSrpski jezik
V.Katić, D.Marčetić, D.GraovacEnergetske elektronika - Prektikum laboratorijskih vežbi2000Univerzitet u Novom Sadu - Edicija Univerzitetski udžbenikSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Kolokvijumdada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Grabić dr Stevan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čorba dr Zoltan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe